De sociale partners van het goederenvervoer en de logistiek reageren unaniem negatief op de plannen van minister van Post Petra De Sutter (Groen) om de sector van de pakjesdienst te regelen. "Minister De Sutter nekt de Belgische pakjessector", luidt het gezamenlijke persbericht van ACV-Transcom, ABVV-BTB, de werkgeversorganisaties Febetra, Transport & Logistiek Vlaanderen en UPTR.
...

De sociale partners van het goederenvervoer en de logistiek reageren unaniem negatief op de plannen van minister van Post Petra De Sutter (Groen) om de sector van de pakjesdienst te regelen. "Minister De Sutter nekt de Belgische pakjessector", luidt het gezamenlijke persbericht van ACV-Transcom, ABVV-BTB, de werkgeversorganisaties Febetra, Transport & Logistiek Vlaanderen en UPTR.Volgens het voorontwerp van De Sutter krijgen pakjesbezorgers een minimumvergoeding en mogen opdrachtgevers ze maximaal 9 uur per dag laten werken. Daar wringt het schoentje in de sector. "Heel wat pakjesbezorgers zijn zelfstandigen en je kunt die mensen echt niet opleggen minder te werken", stelt Tom Peeters van het socialistische ABVV-BTB. "Ook werknemers willen dat niet. Het probleem is niet dat ze te lang moeten werken. Wél dat ze veel te weinig worden betaald. Heel wat pakjesbezorgers werken bovendien in lamentabele, gevaarlijke omstandigheden. Dat heeft alles te maken met het feit dat hun werkgevers amper winst maken door de véél te lage prijs die ze voor hun diensten ontvangen."Het wetsontwerp voert een tijdsregistratie in om het werk van de pakjesbezorgers op te volgen. "Op onze vraag hoe dat juist moet gebeuren, krijgen we geen antwoord", zegt Peeters. "De sector krijgt nu regels opgelegd, maar er is voor een lange periode in geen enkele controle voorzien. Belgische pakjesbedrijven krijgen door het voorstel van De Sutter een zware administratieve last opgelegd, wat een serieus concurrentienadeel is tegenover Nederlandse bezorgers. Die kunnen zonder enige noemenswaardige controle de Belgen uit de markt blijven concurreren."Peeters wijst erop dat De Sutter als minister van Post niet echt bevoegd is om de hele pakjesbezorgingssector te regelen. "Werkgevers en werknemers praten al een tijd met de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS), over een kader voor de sector", stelt hij. "Hij werkt aan de opkuis van bijvoorbeeld de bouw en de horeca. Ook de pakjesbezorging is daaraan toe. Niet de postwet moet dat regelen, maar de wetgeving die vandaag al geldt voor transport voor rekening van derden. Met Dermagne was dat perfect mogelijk, maar De Sutter doorkruist nu plots die gesprekken."Werkgevers én werknemers vragen dat er voor de levering van pakjes een correcte prijs moet gevraagd worden. "Net als in de sector van het vrachtvervoer moet er een verbod zijn om met verlies te werken", redeneert Peeters. "Er moet een einde komen aan de race to the bottom. Pas dan kunnen de Belgische pakjesbezorgers concurreren tegen onder meer DHL en PostNL die vanuit Nederland in ons land actief zijn zonder een noemenswaardige controle."Het valt op dat een socialistische militant als Peeters de winstgevendheid van de bedrijven verdedigt. "Enkel als onze werkgevers goed geld verdienen, kunnen de werknemers ook goed geld verdienen. Vandaag is dat onmogelijk door de dumpingpraktijken uit Nederland. De wanpraktijken bij de pakjesbezorgers pak je niet aan door vooral de Belgische ondernemingen een extra last op te leggen. Wel door met fatsoenlijke prijzen een gelijk speelveld te creëren met de buitenlandse concurrenten."