Dat is de stelling die Karel Lannoo, directeur van de Europese denktank CEPS, poneerde tijdens het congres van de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB).

Lannoo loopt niet hoog op met de implementatie van en het toezicht op de gedragsregels die Europa de financiële sector voorschrijft. Sinds 2008 is er een toevloed aan EU-regelgeving, die bovendien almaar gedetailleerder wordt. Maar de invloed op het gedrag van de banken is gering, meent Lannoo: "De banken denken nog altijd te veel aan hun eigen belang en niet aan dat van de klant." Hij verwijst onder meer naar de klantenprofielen die banken verplicht moeten opmaken, maar die door elke instelling anders worden opgesteld.

Toch denkt Lannoo dat er beterschap op komst is: "Door de verschuiving van het prudentieel toezicht op de banken naar de Europese Centrale Bank zullen de lokale toezichthouders meer tijd hebben voor het toezicht op de gedragsregels. Dat kan leiden tot een betere en consistentere implementatie van de regels. Maar om het belangenconflict volledig op te lossen, moeten de verkoop van en het advies over financiële producten losgekoppeld worden."

Dat is de stelling die Karel Lannoo, directeur van de Europese denktank CEPS, poneerde tijdens het congres van de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB). Lannoo loopt niet hoog op met de implementatie van en het toezicht op de gedragsregels die Europa de financiële sector voorschrijft. Sinds 2008 is er een toevloed aan EU-regelgeving, die bovendien almaar gedetailleerder wordt. Maar de invloed op het gedrag van de banken is gering, meent Lannoo: "De banken denken nog altijd te veel aan hun eigen belang en niet aan dat van de klant." Hij verwijst onder meer naar de klantenprofielen die banken verplicht moeten opmaken, maar die door elke instelling anders worden opgesteld. Toch denkt Lannoo dat er beterschap op komst is: "Door de verschuiving van het prudentieel toezicht op de banken naar de Europese Centrale Bank zullen de lokale toezichthouders meer tijd hebben voor het toezicht op de gedragsregels. Dat kan leiden tot een betere en consistentere implementatie van de regels. Maar om het belangenconflict volledig op te lossen, moeten de verkoop van en het advies over financiële producten losgekoppeld worden."