Door de uitbraak van het coronavirus vallen naar schatting 800.000 tot 1 miljoen mensen terug op tijdelijke werkloosheid. Normaal gezien kunnen tijdelijke werklozen hun uitkering niet combineren met een loon of de uitoefening van eender welk soort arbeid, maar minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) versoepelt die regels: vanaf 13 maart tot 30 juni mogen mensen een tijdelijke werkloosheidsuitkering combineren met vrijwilligerswerk of een bijberoep, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Concreet kunnen tijdelijk werklozen hun uitkering combineren met vrijwilligerswerk bij de brandweer en de civiele bescherming. Die vergoedingen mogen gecumuleerd worden. Wie vrijwilligerswerk wil doen bij een particulier of voor een organisatie krijgt vrijstelling van meldingsplicht tot een bedrag van 34,71 euro per dag of 1.388,40 euro per jaar. Wie terugvalt op tijdelijke werkloosheid, maar daarvoor al wel een bijberoep had, mag dat bijberoep blijven uitoefenen. De inkomsten hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Interimwerknemers

Ook voor interimwerknemers worden de regels versoepeld. Wie voor de uitbraak van het coronavirus als interimkracht was tewerkgesteld, kan een uitkering krijgen voor tijdelijke werkloosheid. De contractuele band met de interimwerkgever moet dan wel behouden blijven.

Tot slot mogen tijdelijk werklozen via bijvoorbeeld een interimcontract of via een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur bij een andere werkgever aan de slag, al vervalt de werkloosheidsuitkering dan wel. Wie als interimwerknemer wil werken, moet ook afspraken maken met de werkgever die de tijdelijke werkloosheid in eerste instantie aanvroeg en moet de nieuwe tewerkstelling signaleren aan de uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte een uitkering wordt uitbetaald.

Door de uitbraak van het coronavirus vallen naar schatting 800.000 tot 1 miljoen mensen terug op tijdelijke werkloosheid. Normaal gezien kunnen tijdelijke werklozen hun uitkering niet combineren met een loon of de uitoefening van eender welk soort arbeid, maar minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) versoepelt die regels: vanaf 13 maart tot 30 juni mogen mensen een tijdelijke werkloosheidsuitkering combineren met vrijwilligerswerk of een bijberoep, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Concreet kunnen tijdelijk werklozen hun uitkering combineren met vrijwilligerswerk bij de brandweer en de civiele bescherming. Die vergoedingen mogen gecumuleerd worden. Wie vrijwilligerswerk wil doen bij een particulier of voor een organisatie krijgt vrijstelling van meldingsplicht tot een bedrag van 34,71 euro per dag of 1.388,40 euro per jaar. Wie terugvalt op tijdelijke werkloosheid, maar daarvoor al wel een bijberoep had, mag dat bijberoep blijven uitoefenen. De inkomsten hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering. Ook voor interimwerknemers worden de regels versoepeld. Wie voor de uitbraak van het coronavirus als interimkracht was tewerkgesteld, kan een uitkering krijgen voor tijdelijke werkloosheid. De contractuele band met de interimwerkgever moet dan wel behouden blijven. Tot slot mogen tijdelijk werklozen via bijvoorbeeld een interimcontract of via een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur bij een andere werkgever aan de slag, al vervalt de werkloosheidsuitkering dan wel. Wie als interimwerknemer wil werken, moet ook afspraken maken met de werkgever die de tijdelijke werkloosheid in eerste instantie aanvroeg en moet de nieuwe tewerkstelling signaleren aan de uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte een uitkering wordt uitbetaald.