Het is volgens De Deyn perfect legaal om euthanasie aan te vragen als je de diagnose van dementie al hebt gekregen. Het is volgens hem ook mogelijk dat als deze patiënten een tijdlang geen blijk van herkenning meer geven aan hun omgeving en op een lucide moment weer om euthanasie vragen, deze mensen levensbeëindiging krijgen.

Peter Paul De Deyn gaat in gesprek met professor Marleen Temmerman, senator van sp.a, die deze maand enkele wetsvoorstellen indient om de euthanasiewet uit te breiden. Zo vindt ze dat euthanasie een recht moet worden voor de patiënt. Dat is nu niet het geval. Als een patiënt erom vraagt, zou een weigerende arts volgens haar verplicht moeten worden om door te verwijzen naar een geneesheer die de patiënt wel kan helpen.

Daarnaast wil Marleen Temmerman dat de wetsvoorstellen in verband met euthanasie voor wilsonbekwame dementerenden en minderjarigen weer worden besproken in de senaat.

Zowel De Deyn als Temmerman zijn voorstaander van een "personaliseerde" wilsbeschikking in het geval van euthanasie bij demente patiënten. Dat wil zeggen dat je vooraf een checklist invult, in welke gevallen het leven geen meerwaarde meer heeft. "Bijvoorbeeld vanaf het ogenblik dat ik zes maanden mijn familieleden niet meer herken. Of wanneer ik begin te hallucineren. Dit zal voor iedereen anders zijn," zegt Temmerman.

Op dit ogenblik kan een dementiepatiënt alleen bij volle bewustzijn euthanasie krijgen. Vorig jaar werden er 3 officiële gevallen geregistreerd van euthanasie bij dementie. Momenteel leiden bijna 200.000 65-plussers aan de ziekte. (VG)

Z-Talk Goossens vanaf zaterdag 11 uur op Kanaal Z

Het is volgens De Deyn perfect legaal om euthanasie aan te vragen als je de diagnose van dementie al hebt gekregen. Het is volgens hem ook mogelijk dat als deze patiënten een tijdlang geen blijk van herkenning meer geven aan hun omgeving en op een lucide moment weer om euthanasie vragen, deze mensen levensbeëindiging krijgen. Peter Paul De Deyn gaat in gesprek met professor Marleen Temmerman, senator van sp.a, die deze maand enkele wetsvoorstellen indient om de euthanasiewet uit te breiden. Zo vindt ze dat euthanasie een recht moet worden voor de patiënt. Dat is nu niet het geval. Als een patiënt erom vraagt, zou een weigerende arts volgens haar verplicht moeten worden om door te verwijzen naar een geneesheer die de patiënt wel kan helpen. Daarnaast wil Marleen Temmerman dat de wetsvoorstellen in verband met euthanasie voor wilsonbekwame dementerenden en minderjarigen weer worden besproken in de senaat. Zowel De Deyn als Temmerman zijn voorstaander van een "personaliseerde" wilsbeschikking in het geval van euthanasie bij demente patiënten. Dat wil zeggen dat je vooraf een checklist invult, in welke gevallen het leven geen meerwaarde meer heeft. "Bijvoorbeeld vanaf het ogenblik dat ik zes maanden mijn familieleden niet meer herken. Of wanneer ik begin te hallucineren. Dit zal voor iedereen anders zijn," zegt Temmerman. Op dit ogenblik kan een dementiepatiënt alleen bij volle bewustzijn euthanasie krijgen. Vorig jaar werden er 3 officiële gevallen geregistreerd van euthanasie bij dementie. Momenteel leiden bijna 200.000 65-plussers aan de ziekte. (VG)