Dat blijkt uit goede bron, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Midden november zou de kloof tussen in- en uitkomsten oplopen tot 5 miljard euro, terwijl de RSZ zelf over slechts 4 miljard euro aan eigen dekkingsreserves beschikt. Samengeteld moet de RSZ dus dringend op zoek naar ongeveer een miljard euro aan nieuwe werkingsmiddelen.

De toplui trokken daarom eind vorige maand aan de alarmbel, maar ze vonden voorlopig geen gehoor.

Onze sociale zekerheid staat al jaren onder druk. Zo voorziet de Belgische begroting dit en volgend jaar enkele dotaties en renteloze leningen ter waarde van 8 miljard euro. Gezien de huidige regering in lopende zaken is en het verse begrotingsgeld pas later vrijkomt, stelt de schatkist nu voor om overheidsgeld dat binnenkort vrijkomt niet te herbeleggen, maar meteen te gebruiken om het tijdelijke tekort aan te vullen.

Volgens insiders staat deze oplapoperatie haaks op de aangekondigde besparingsplannen en getuigt ze van weinig goed bestuur.

Dat blijkt uit goede bron, zo meldt Het Laatste Nieuws. Midden november zou de kloof tussen in- en uitkomsten oplopen tot 5 miljard euro, terwijl de RSZ zelf over slechts 4 miljard euro aan eigen dekkingsreserves beschikt. Samengeteld moet de RSZ dus dringend op zoek naar ongeveer een miljard euro aan nieuwe werkingsmiddelen. De toplui trokken daarom eind vorige maand aan de alarmbel, maar ze vonden voorlopig geen gehoor. Onze sociale zekerheid staat al jaren onder druk. Zo voorziet de Belgische begroting dit en volgend jaar enkele dotaties en renteloze leningen ter waarde van 8 miljard euro. Gezien de huidige regering in lopende zaken is en het verse begrotingsgeld pas later vrijkomt, stelt de schatkist nu voor om overheidsgeld dat binnenkort vrijkomt niet te herbeleggen, maar meteen te gebruiken om het tijdelijke tekort aan te vullen. Volgens insiders staat deze oplapoperatie haaks op de aangekondigde besparingsplannen en getuigt ze van weinig goed bestuur.