De meest voor de hand liggende publieke investeringen zijn die in infrastructuur zoals wegen, spoorwegen, havens en telecomnetwerken. In de laatste vijf decennia is daar in de Europese Unie een kloof geslagen. "Infrastructuurinvesteringen zijn lang geen politieke prioriteit geweest. Er ging steevast meer geld naar courante uitgaven", stelt Pierre-Emmanuel Noël van de Europese Investeringsbank (EIB). De EIB schat de investeringskloof voor kritische infrastructuur zoals wegen, waterhuishouding en energienetten in Europa op 250 miljard euro per jaar. België investeert met 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) minder in openbare infrastructuur dan het Europese gemiddelde, dat 1 procent van het bbp bedraagt.
...