Aan de vooravond van de regionalisering van de RSZ-korting voor oudere werknemers pleit Unizo voor het behoud van de doelgroepenkorting. "Voor werkgevers is een doelgroepenkorting een noodzaak en geen luxe", zegt Karel van Eetvelt van Unizo.

De ervaring op de arbeidsmarkt is voor bijna 9 op de 10 werkgevers een plusplunt, de ervaring in het leidinggeven is voor ruim de helft een troef.

Van Eetvelt wijst er wel op dat nog een aantal nadelen verbonden blijft aan het aanwerven van oudere kandidaten.

Voor bijna driekwart van de werkgevers vormen de hoge loonsverwachtingen een probleem. Het recht op brugpensioen is voor 4 op 5 werkgevers een nadeel. Dan worden ook nog de extra verlofdagen voor net geen 7 op 10 werkgevers als een probleem beschouwd. En ook de specifieke outplacementregeling voor 45-plussers zou een rem zetten op het in dienst nemen van oudere werknemers.

Om het aanwerven van oudere werknemers aantrekkelijker te maken, dringt Unizo aan op een verdere afbouw van het brugpensioen bij ontslag en de verschillende zogenaamde landingsbaanstelsels.(BO)

Aan de vooravond van de regionalisering van de RSZ-korting voor oudere werknemers pleit Unizo voor het behoud van de doelgroepenkorting. "Voor werkgevers is een doelgroepenkorting een noodzaak en geen luxe", zegt Karel van Eetvelt van Unizo. De ervaring op de arbeidsmarkt is voor bijna 9 op de 10 werkgevers een plusplunt, de ervaring in het leidinggeven is voor ruim de helft een troef. Van Eetvelt wijst er wel op dat nog een aantal nadelen verbonden blijft aan het aanwerven van oudere kandidaten.Voor bijna driekwart van de werkgevers vormen de hoge loonsverwachtingen een probleem. Het recht op brugpensioen is voor 4 op 5 werkgevers een nadeel. Dan worden ook nog de extra verlofdagen voor net geen 7 op 10 werkgevers als een probleem beschouwd. En ook de specifieke outplacementregeling voor 45-plussers zou een rem zetten op het in dienst nemen van oudere werknemers. Om het aanwerven van oudere werknemers aantrekkelijker te maken, dringt Unizo aan op een verdere afbouw van het brugpensioen bij ontslag en de verschillende zogenaamde landingsbaanstelsels.(BO)