"Het gaat van kwaad naar erger", zegt Kris Voorspools, zaakvoerder van 70GigaWatt Consulting. "Een jaar geleden vonden we stroomprijzen van 70 euro per MWh problematisch, maar vandaag betaal je ook in België 400 tot 500 euro per MWh voor basislast. Dat betaal je enkel nog als je geen andere keuze hebt. Wie een alternatief heeft, schakelt best over."
...

"Het gaat van kwaad naar erger", zegt Kris Voorspools, zaakvoerder van 70GigaWatt Consulting. "Een jaar geleden vonden we stroomprijzen van 70 euro per MWh problematisch, maar vandaag betaal je ook in België 400 tot 500 euro per MWh voor basislast. Dat betaal je enkel nog als je geen andere keuze hebt. Wie een alternatief heeft, schakelt best over."KRIS VOORSPOOLS. "Het gekke is dat er fundamenteel geen tekorten zijn op de aardgasmarkt. Het is een politiek probleem in die zin dat er geen aardgas meer mag stromen van Rusland naar Europa. Op korte termijn kunnen we tekorten enkel vermijden door het verbruik te verminderen. Op langere termijn kunnen we infrastructuur bouwen om de bevoorrading te garanderen. Wereldwijd is er aardgas genoeg."VOORSPOOLS. "Dat ongeveer de helft van de Franse kerncentrales stil ligt, is niet alleen een groot probleem voor Frankrijk, maar ook voor de buurlanden omdat Frankrijk continu stroom importeert, wellicht tot en met de volgende winter. Frankrijk exporteert de krapte op zijn elektriciteitsmarkt dus ook naar de buurlanden. De piekprijzen voor stroom in Frankrijk zijn nu zodanig hoog dat ze geen betekenis meer hebben. Piekprijzen van 1.000 tot 2.000 euro per MWh zijn hoger dan de kostprijs van gelijk welke elektriciteitsproductie. Dat betekent dat de markt rekening houdt met stroomtekorten. Een vermindering van de vraag naar elektriciteit is dan de enige manier om tekorten te vermijden."VOORSPOOLS. "België zal de volgende maanden massaal elektriciteit naar Frankrijk moeten exporteren. Op basis van de termijnmarkten spreken we over een stroomexport met het equivalent van de productie van drie grote kerncentrales. In het geval van een strenge winter wordt dat een grote uitdaging, zelfs al zijn de meeste centrales beschikbaar. Mogelijk hebben ze zelf niet genoeg productiecapaciteit om zowel onszelf als Frankrijk te bevoorraden. Komt het tot stroomtekorten, dan zullen de netbeheerders noodplannen in werking stellen. Om ongecontroleerde black-outs te vermijden, treden dan selectieve afschakelplannen in werking, eerst in Frankrijk, maar mogelijk ook in België."