De steun voor olie, gas en steenkool was in 2021 met 16 procent gestegen tegenover het jaar voordien. Volgens de voorlopige schattingen stond hij op het hoogste niveau sinds 2014.

Dat heeft de toch al moeizame vooruitgang in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs aanzienlijk vertraagd, staat te lezen in het Climate Policy Factbook. Dat is een rapport dat het klimaatbeleid van de G20-landen onder de loep neemt, in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie COP27.

Carbon lock-in

De overheidsfinanciering voor olie, gas en steenkool verstoorde de wereldwijde marktprijzen, stimuleerde verspilling in gebruik en productie van fossiele brandstoffen, en garandeert nog jarenlange CO2-uitstoot door het mogelijk maken van langetermijninvesteringen in emissie-intensieve infrastructuur, aldus het rapport.

De steun kwam vooral in de vorm van subsidies voor retailprijzen van energie, belastingvoordelen en een gunstig begrotingsbeleid. Het aandeel van overheidssteun van de G20-landen voor de meest vervuilende fossiele brandstof, steenkool, krimpt wel. Vorig jaar bedroeg het 2,9 procent, tegenover 4,1 procent in 2016. In absolute cijfers ging er wel nog steeds 20 miljard dollar naar steenkool.

China heeft waarschijnlijk het grootste aandeel in de G20-steun, net als in 2020, stellen de onderzoekers. Voor 2021 zijn er echter nog geen landspecifieke data vrijgegeven. Per hoofd van de bevolking pompt China echter een pak minder geld in fossiele brandstoffen dan pakweg Saoedi-Arabië of Canada. In de periode 2016-2020 is de Chinese steun ook met 16 procent afgenomen, terwijl Canada de steun voor fossiele brandstoffen in die periode meer dan verdubbelde.

Niet nagekomen beloften

Hoewel 19 van de G20-landen zichzelf netto-nuldoelstellingen hebben opgelegd om de klimaatverandering te beteugelen, volstaat het huidige beleid niet om de mondiale klimaatdoelstellingen te halen, zegt hoofdauteur van het rapport Victoria Cuming.

'De regeringen van de G-20 hebben een reeks schijnbaar ambitieuzere toezeggingen aangekondigd om subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen', legt ze uit. 'Maar ze lijken altijd kanttekeningen en vage taal te bevatten, waardoor overheden de ruimte krijgen om deze toezeggingen te interpreteren zoals ze willen. Uit onze analyse lijkt er weinig bewijs te zijn dat die landen hun beloften nakomen.'

Klimaattop Egypte

Het rapport komt in de aanloop naar de volgende ronde van wereldwijde klimaatbesprekingen in Egypte, die volgende week beginnen. De G20 is een groep van 's werelds belangrijkste economieën. De organisatie vertegenwoordigt alle bewoonde continenten, 80 procent van het mondiale bbp, 75 procent van de wereldhandel en 60 procent van de wereldbevolking.

De steun voor olie, gas en steenkool was in 2021 met 16 procent gestegen tegenover het jaar voordien. Volgens de voorlopige schattingen stond hij op het hoogste niveau sinds 2014.Dat heeft de toch al moeizame vooruitgang in het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs aanzienlijk vertraagd, staat te lezen in het Climate Policy Factbook. Dat is een rapport dat het klimaatbeleid van de G20-landen onder de loep neemt, in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie COP27.De overheidsfinanciering voor olie, gas en steenkool verstoorde de wereldwijde marktprijzen, stimuleerde verspilling in gebruik en productie van fossiele brandstoffen, en garandeert nog jarenlange CO2-uitstoot door het mogelijk maken van langetermijninvesteringen in emissie-intensieve infrastructuur, aldus het rapport.De steun kwam vooral in de vorm van subsidies voor retailprijzen van energie, belastingvoordelen en een gunstig begrotingsbeleid. Het aandeel van overheidssteun van de G20-landen voor de meest vervuilende fossiele brandstof, steenkool, krimpt wel. Vorig jaar bedroeg het 2,9 procent, tegenover 4,1 procent in 2016. In absolute cijfers ging er wel nog steeds 20 miljard dollar naar steenkool.China heeft waarschijnlijk het grootste aandeel in de G20-steun, net als in 2020, stellen de onderzoekers. Voor 2021 zijn er echter nog geen landspecifieke data vrijgegeven. Per hoofd van de bevolking pompt China echter een pak minder geld in fossiele brandstoffen dan pakweg Saoedi-Arabië of Canada. In de periode 2016-2020 is de Chinese steun ook met 16 procent afgenomen, terwijl Canada de steun voor fossiele brandstoffen in die periode meer dan verdubbelde.Hoewel 19 van de G20-landen zichzelf netto-nuldoelstellingen hebben opgelegd om de klimaatverandering te beteugelen, volstaat het huidige beleid niet om de mondiale klimaatdoelstellingen te halen, zegt hoofdauteur van het rapport Victoria Cuming.'De regeringen van de G-20 hebben een reeks schijnbaar ambitieuzere toezeggingen aangekondigd om subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen', legt ze uit. 'Maar ze lijken altijd kanttekeningen en vage taal te bevatten, waardoor overheden de ruimte krijgen om deze toezeggingen te interpreteren zoals ze willen. Uit onze analyse lijkt er weinig bewijs te zijn dat die landen hun beloften nakomen.'Het rapport komt in de aanloop naar de volgende ronde van wereldwijde klimaatbesprekingen in Egypte, die volgende week beginnen. De G20 is een groep van 's werelds belangrijkste economieën. De organisatie vertegenwoordigt alle bewoonde continenten, 80 procent van het mondiale bbp, 75 procent van de wereldhandel en 60 procent van de wereldbevolking.