K is een shoppingcenter zoals we er in Vlaanderen nog geen hadden. Meer dan 34.000 vierkante meter winkelruimte, midden in de stad. Geen plat project, maar hoogstaande architectuur.

De eerste gesprekken met de Nederlandse projectontwikkelaar Foruminvest dateren van 2004. Stefaan De Clerck, sinds eind 2008 weer minister van Justitie, trok toen als burgemeester van Kortrijk aan de kar. In 2005 ondertekenden de stad en Foruminvest een samenwerkingsovereenkomst.

En sindsdien ging het verbazend goed vooruit. "Ik denk dat Kortrijk vooral een heel grote honger had om een project als dit te realiseren", verklaart De Clerck. "En we hebben we ook vanaf het begin heel transparant gecommuniceerd naar de handelaars. We hebben een structuur gecreëerd waarin de gevestigde handelaars meteen mee aan de tafel zaten met de vertegenwoordigers van de nieuwe winkels. Zo ontstaat een gemeenschappelijk draagvlak."

Waren de administratieve procedures geen hinderpaal? Veel burgemeesters klagen over de regeldrift op Vlaams niveau. Deelt u die kritiek?
Stefaan De Clerck: "Als ik de film terugdraai, denk ik wel eens: hoe hebben we deze klus geklaard? Ik herinner me een vergadering waar we met 30 verschillende diensten rond de tafel zaten. Op zulke momenten komt de professionaliteit van Foruminvest en het ingenieursbureau Technum wel naar voren. En ook de overtuiging van een architect als Paul Robberecht. Je hebt mensen nodig die kunnen overtuigen. Pierre Iserbyt, de bestuurder van Foruminvest, is een sterke figuur. Peter Verlinden, de projectverantwoordelijke bij Foruminvest, heeft hier zijn meesterproef afgeleverd. En ja, ik heb me ook met al mijn politieke gewicht achter dit project geschaard omdat ik het een sleuteldossier vond voor de vernieuwing van deze stad. Ook de stadsdiensten hebben prima werk geleverd. Met een goed team, met daadkracht, zonder gewapper, kan je veel realiseren."

U bent het dossier van K zelf meermaals gaan verdedigen in Brussel. Is het een voordeel dat u daar goed de weg kent?
Stefaan De Clerck: "Ja, maar ik denk dat alle burgemeesters van de Vlaamse steden dat kunnen. Tobback, Somers, Janssens, Moenaert, Willockx, enzovoort. Als burgemeesters van dat kaliber zich achter een project scharen, kunnen zij heel overtuigend zijn."

Wanneer is K voor u een geslaagd project? Stefaan De Clerck: " De winkeliers in het shoppingcenter moeten uiteraard tevreden zijn. Ik denk dat het project op dat vlak goed vetrokken is. De verhuring is goed verlopen. Maar voor mij is de impact op de buren ook een kritische factor. Het shoppingcenter is zo ingepland en georganiseerd dat het ook een positief effect moet hebben op de aanpalende winkelstraten. Ik hoop dat de passage voor de andere winkels in het stadscentrum verdubbelt. Dat is de ambitie."

Laurenz Verledens

Het volledige interview leest u in Trends van donderdag 25 maart.

K is een shoppingcenter zoals we er in Vlaanderen nog geen hadden. Meer dan 34.000 vierkante meter winkelruimte, midden in de stad. Geen plat project, maar hoogstaande architectuur. De eerste gesprekken met de Nederlandse projectontwikkelaar Foruminvest dateren van 2004. Stefaan De Clerck, sinds eind 2008 weer minister van Justitie, trok toen als burgemeester van Kortrijk aan de kar. In 2005 ondertekenden de stad en Foruminvest een samenwerkingsovereenkomst. En sindsdien ging het verbazend goed vooruit. "Ik denk dat Kortrijk vooral een heel grote honger had om een project als dit te realiseren", verklaart De Clerck. "En we hebben we ook vanaf het begin heel transparant gecommuniceerd naar de handelaars. We hebben een structuur gecreëerd waarin de gevestigde handelaars meteen mee aan de tafel zaten met de vertegenwoordigers van de nieuwe winkels. Zo ontstaat een gemeenschappelijk draagvlak." Waren de administratieve procedures geen hinderpaal? Veel burgemeesters klagen over de regeldrift op Vlaams niveau. Deelt u die kritiek?Stefaan De Clerck: "Als ik de film terugdraai, denk ik wel eens: hoe hebben we deze klus geklaard? Ik herinner me een vergadering waar we met 30 verschillende diensten rond de tafel zaten. Op zulke momenten komt de professionaliteit van Foruminvest en het ingenieursbureau Technum wel naar voren. En ook de overtuiging van een architect als Paul Robberecht. Je hebt mensen nodig die kunnen overtuigen. Pierre Iserbyt, de bestuurder van Foruminvest, is een sterke figuur. Peter Verlinden, de projectverantwoordelijke bij Foruminvest, heeft hier zijn meesterproef afgeleverd. En ja, ik heb me ook met al mijn politieke gewicht achter dit project geschaard omdat ik het een sleuteldossier vond voor de vernieuwing van deze stad. Ook de stadsdiensten hebben prima werk geleverd. Met een goed team, met daadkracht, zonder gewapper, kan je veel realiseren." U bent het dossier van K zelf meermaals gaan verdedigen in Brussel. Is het een voordeel dat u daar goed de weg kent?Stefaan De Clerck: "Ja, maar ik denk dat alle burgemeesters van de Vlaamse steden dat kunnen. Tobback, Somers, Janssens, Moenaert, Willockx, enzovoort. Als burgemeesters van dat kaliber zich achter een project scharen, kunnen zij heel overtuigend zijn." Wanneer is K voor u een geslaagd project? Stefaan De Clerck: " De winkeliers in het shoppingcenter moeten uiteraard tevreden zijn. Ik denk dat het project op dat vlak goed vetrokken is. De verhuring is goed verlopen. Maar voor mij is de impact op de buren ook een kritische factor. Het shoppingcenter is zo ingepland en georganiseerd dat het ook een positief effect moet hebben op de aanpalende winkelstraten. Ik hoop dat de passage voor de andere winkels in het stadscentrum verdubbelt. Dat is de ambitie." Laurenz Verledens Het volledige interview leest u in Trends van donderdag 25 maart.