Na decennia van onderhandelingen ondertekende de Europese Commissie in de zomer van 2019 een grootschalig vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Het zijn de nationale parlementen van de lidstaten die het licht op groen moeten zetten voor dat akkoord.

In verschillende landen worden intussen vragen gesteld bij het akkoord en in ons land dringt sp.a nu ook aan op bijkomende voorwaarden. 'Niet alleen is de politieke situatie in de landen onzeker door wijdverspreide sociale onrust, ook op vlak van klimaat, arbeidsrechten en eerlijke handel behalen ze de standaarden niet meer', aldus Kamerlid Vicky Reynaert en Vlaams parlementslid Bruno Tobback. 'Wij willen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor verdere ontbossing van het Amazonewoud en beknotting van fundamentele arbeidsrechten.'

Concreet willen ze dat de verdragspartners hun verplichtingen onder het Parijse Klimaatakkoord nakomen, dat de ontbossing van het Amazonewoud aan banden wordt gelegd en de arbeidsomstandigheden in de landen de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie eerbiedigt. 'Kiezen we voor vrije handel met respect voor het klimaat, arbeids- en mensenrechten? Of kiezen we voor oneerlijke concurrentie onder de Europese en Zuid-Amerikaanse boeren en laten we president Bolsonaro doorgaan in zijn boskap en chaotische crisisbeleid?', vragen ze.

Ter herinnering: sp.a zit Vlaams in de oppositie, maar maakt federaal deel uit van de meerderheid.

Na decennia van onderhandelingen ondertekende de Europese Commissie in de zomer van 2019 een grootschalig vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Het zijn de nationale parlementen van de lidstaten die het licht op groen moeten zetten voor dat akkoord. In verschillende landen worden intussen vragen gesteld bij het akkoord en in ons land dringt sp.a nu ook aan op bijkomende voorwaarden. 'Niet alleen is de politieke situatie in de landen onzeker door wijdverspreide sociale onrust, ook op vlak van klimaat, arbeidsrechten en eerlijke handel behalen ze de standaarden niet meer', aldus Kamerlid Vicky Reynaert en Vlaams parlementslid Bruno Tobback. 'Wij willen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor verdere ontbossing van het Amazonewoud en beknotting van fundamentele arbeidsrechten.' Concreet willen ze dat de verdragspartners hun verplichtingen onder het Parijse Klimaatakkoord nakomen, dat de ontbossing van het Amazonewoud aan banden wordt gelegd en de arbeidsomstandigheden in de landen de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie eerbiedigt. 'Kiezen we voor vrije handel met respect voor het klimaat, arbeids- en mensenrechten? Of kiezen we voor oneerlijke concurrentie onder de Europese en Zuid-Amerikaanse boeren en laten we president Bolsonaro doorgaan in zijn boskap en chaotische crisisbeleid?', vragen ze. Ter herinnering: sp.a zit Vlaams in de oppositie, maar maakt federaal deel uit van de meerderheid.