Wie niet beter weet , zou België kunnen beschuldigen van een verstandig begrotingsbeleid. Menige centrale bank, internationale instelling of econoom roept de westerse wereld op tot meer overheidsuitgaven om de groeivertraging te bestrijden. Welnu, dat is precies wat België doet. De overheid steunt de economie door royaal te lenen en te spenderen. Het begrotingstekort loopt vlot op, de overheidsuitgaven rijzen de pan uit. Ons land heeft zelfs zijn minister van Begroting, Sophie Wilmès, gepromoveerd tot premier om die visie kracht bij te zetten.
...