De taskforce Covid-19 van het Vlaamse departement Welzijn en Gezondheid buigt zich vanavond over mogelijkheden om verzorgenden via de aanvullende thuiszorg taken te laten overnemen van de thuisverpleging. Op het kabinet van federale minister voor Volksgezondheid ligt bovendien een dossier op tafel om via patiëntenopvolging thuis de druk op de ziekenhuizen te verminderen.
...

De taskforce Covid-19 van het Vlaamse departement Welzijn en Gezondheid buigt zich vanavond over mogelijkheden om verzorgenden via de aanvullende thuiszorg taken te laten overnemen van de thuisverpleging. Op het kabinet van federale minister voor Volksgezondheid ligt bovendien een dossier op tafel om via patiëntenopvolging thuis de druk op de ziekenhuizen te verminderen.Volgens Karin Van Mossevelde, algemeen directeur van de thuiszorgorganisatie i-Mens, is het dringend tijd om de thuiszorg en de thuishulp voor te bereiden op de golf patiënten die eraan zit te komen. "De ziekenhuizen lopen vol", zegt ze. "Op een bepaald moment gaan die ofwel hun deuren sluiten voor nieuwe patiënten ofwel patiënten sneller naar huis sturen. Dat creëert extra druk voor de thuisverpleging en de thuiszorg. Tegen 11 november is de thuiszorg even fel bevraagd als de ziekenhuizen vandaag."Meer dan 150.000 tachtigplussers zitten al geïsoleerd thuis. Sommigen hebben een uitgebreide zorgproblematiek, anderen zijn nog gezond. De thuisverpleging en de mantelzorg zijn vaak hun enige contact met de buitenwereld. Zodra ziekenhuizen patiënten sneller ontslaan om ruimte vrij te maken voor covid-19-bedden, zal de druk op de thuisverpleging stijgen. Bovendien zijn er minder mensen dan in de eerste golf die hun thuiszorg afbellen.Vorige week besliste de taskforce Covid-19 al voor de herstart van de zogenaamde corhortzorg, waarbij aparte bezoekrondes voor covid-19-patiënten worden opgezet. De thuisverplegers in de cohortzorg komen niet bij andere patiënten. Zo wordt geprobeerd kruisbesmetting te vermijden.Dat maakt het plannen ook moeilijker, temeer omdat er meer zieke thuisverplegers zijn onder het personeel dan in de eerste coronagolf. "We moeten daarom proberen meer capaciteit in de thuisverpleging te creëren", zegt Van Mossevelde. "Dat kunnen we doen door een aantal taken die nu door thuisverpleging gebeuren te delegeren naar zorgkundigen en verzorgenden. Maar om dat mogelijk te maken hebben we de hulp nodig van het beleid."Een voorbeeld is de hygiënische zorg of het wassen van een patiënt. Als een verpleegkundige dat doet, betaalt het Riziv, maar als een verzorgende daarvoor komt, betaalt de patiënt 8 euro. "We moeten een regeling vinden om dat op te lossen. Het zou bij verpleegkundigen 20 tot 30 procent van hun tijd vrijmaken voor andere taken", zegt Van Mossevelde. "In deze tijden moet het toch mogelijk zijn de regels aan te passen. Uiteraard moeten we daarbij altijd vertrekken vanuit de zorgcontext, maar als we zo capaciteit kunnen winnen, moeten we ons niet laten afremmen door regeltjes, maar vragen we snel een regeling zodat een en ander mogelijk wordt.""Samenwerking over de hokjes heen is heel belangrijk. Wij merken dagelijks dat onze manier van geïntegreerde zorg aanbieden werkt. Het heeft ons door de eerste golf gesleurd. Het is essentieel dat we de geïntegreerde werkmethode in de eerstelijnszorg opnieuw toepassen."