De liberale en de socialistische organisaties voor thuiszorg en thuisverpleging lanceren de zorgcentrale Z-plus. De oprichtende organisaties van de coöperatieve vennootschap zijn de vzw's Thuishulp, Sovervlag, Solidariteit voor het Gezin en Thuisverzorging in Solidariteit. Z-Plus profileert zich nadrukkelijk als pluralistisch en staat open voor nog andere aandeelhouders.
...

De liberale en de socialistische organisaties voor thuiszorg en thuisverpleging lanceren de zorgcentrale Z-plus. De oprichtende organisaties van de coöperatieve vennootschap zijn de vzw's Thuishulp, Sovervlag, Solidariteit voor het Gezin en Thuisverzorging in Solidariteit. Z-Plus profileert zich nadrukkelijk als pluralistisch en staat open voor nog andere aandeelhouders.Het nieuwe bedrijf wil inspelen op de vergrijzing en de digitalisering van de zorg. Op korte termijn profileert Z-Plus zich als een alarmcentrale, maar in de toekomst wil het als zorgplatform diensten zoals zorg op afstand en telemonitoring aanbieden. "We spelen in op de behoefte om langer thuis te blijven wonen", zegt Karin Van Mossevelde, die de coöperatie voor Thuishulp mee zal beheren. "Mensen willen thuis oud worden, ondanks de soms complexe zorgproblemen. De thuiszorg en thuisverpleging worden belangrijker. Daartegenover staat dat het moeilijk is gekwalificeerd personeel te vinden op de arbeidsmarkt. Bovendien moet je maken dat de face-to-facetijd met patiënten kwalitatief en betaalbaar blijft, terwijl de werkdruk stijgt."Wie in de zorgsector over automatisering sprak, had het lange tijd vooral over administratieve processen in zorgorganisaties. Nu volgen ook de medische processen steeds meer de weg van de digitalisering. Bloeddrukmetingen, metingen van het suikergehalte en hartslagmonitoring kunnen zonder tussenkomst van een dokter of een verpleegkundige in het patiëntendossier worden geregistreerd. Een arts komt pas in actie zodra die waarden alarmerend worden.Z-Plus wil inspelen op die modernisering van de klassieke alarmcentrale. "We willen die uitbreiden met valpreventie en dwaaldetectoren", zegt Van Mossevelde. "Bovendien denken we ook aan zorg vanaf afstand. Je kunt iemand digitaal begeleiden via een goededagfunctie en als het nodig is iemand voor een interventie ter plaatse sturen. We mikken op een servicecenter dat 24 per dag en zeven dagen per week zorg kan aanbieden."Volgens de initiatiefnemers wordt thuiszorg dus niet overbodig door de digitalisering. Van Mossevelde: "Je kunt een spuitje nooit vanaf afstand geven. Maar we denken wel dat de technologie meer tijd en ruimte kan vrijmaken voor de zorg. Nu komen onze medewerkers vaak in tijdsnood en dreigen ze robots te worden die geen tijd meer hebben voor empathie."De initiatiefnemers kozen niet voor een nieuwe vzw, maar wilden samen een bedrijf oprichten. Ze geloven in schaalgrootte, maar willen niet in de plaats treden van de bestaande organisaties. "We zien dat als een nieuw terrein dat we samen gaan aanpakken. We willen de markt zoals ze bestaat, respecteren en we zullen nooit via Z-Plus thuiszorgdiensten organiseren", aldus Van Mossevelde.