De automatische loonindexering zorgt ervoor dat de lonen in ons land omhoog gaan wanneer de prijzen boven een bepaald niveau stijgen. Werkgevers vrezen echter dat de verschillende loonstijgingen op relatief korte termijn als gevolg van de hoge inflatie onbetaalbaar zullen worden. Daarom weerklonk eerder deze week een voorstel om opnieuw een indexsprong door te voeren. De vorige Zweedse regering deed dat ook kort na haar installering.

'Als de prijzen stijgen, stijgen de lonen. Dat mechanisme zullen wij blijven beschermen', onderstreepte Van Besien tijdens het wekelijkse vragenuurtje. 'Er bestaan instrumenten om de inflatie tegen te gaan. Het zijn de facturen die naar beneden moeten, niet de lonen. Met de groenen in de regering zal er nooit een indexsprong zijn.'

Minister Dermagne zat - niet geheel onverwacht - op dezelfde lijn. 'De werknemer mag niet geconfronteerd worden met een daling van de koopkracht als de prijzen stijgen. De automatische indexering is een onmisbaar mechanisme voor de bescherming van de werknemers. Met de socialisten in de regering komt er dus geen indexsprong', aldus de PS'er.

Ook CD&V wees bij monde van Koen Geens de indexsprong af. "Zeker vandaag, met de stijgende energieprijzen en levensduurte, is het indexmechanisme essentieel voor het waarborgen van de koopkracht van de mensen", aldus Geens. Tegelijkertijd wil CD&V ook de loonnorm behouden om zo de concurrentiepositie van onze bedrijven te vrijwaren.

De automatische loonindexering zorgt ervoor dat de lonen in ons land omhoog gaan wanneer de prijzen boven een bepaald niveau stijgen. Werkgevers vrezen echter dat de verschillende loonstijgingen op relatief korte termijn als gevolg van de hoge inflatie onbetaalbaar zullen worden. Daarom weerklonk eerder deze week een voorstel om opnieuw een indexsprong door te voeren. De vorige Zweedse regering deed dat ook kort na haar installering. 'Als de prijzen stijgen, stijgen de lonen. Dat mechanisme zullen wij blijven beschermen', onderstreepte Van Besien tijdens het wekelijkse vragenuurtje. 'Er bestaan instrumenten om de inflatie tegen te gaan. Het zijn de facturen die naar beneden moeten, niet de lonen. Met de groenen in de regering zal er nooit een indexsprong zijn.' Minister Dermagne zat - niet geheel onverwacht - op dezelfde lijn. 'De werknemer mag niet geconfronteerd worden met een daling van de koopkracht als de prijzen stijgen. De automatische indexering is een onmisbaar mechanisme voor de bescherming van de werknemers. Met de socialisten in de regering komt er dus geen indexsprong', aldus de PS'er.Ook CD&V wees bij monde van Koen Geens de indexsprong af. "Zeker vandaag, met de stijgende energieprijzen en levensduurte, is het indexmechanisme essentieel voor het waarborgen van de koopkracht van de mensen", aldus Geens. Tegelijkertijd wil CD&V ook de loonnorm behouden om zo de concurrentiepositie van onze bedrijven te vrijwaren.