Sociale secretariaten krijgen aderlating van 15 miljoen euro. De sociale secretariaten moeten tegen 2014 15 miljoen euro bijdragen om de overheidsfinanciën te saneren. Dat staat in de meerjarenbegroting van de federale regering.

De sociale secretariaten houden voor tal van bedrijven sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing in. Dat geld - zo'n 10 miljard euro per jaar - parkeren ze gedurende twintig dagen op een rekening, waarna het wordt doorgestort naar de staatskas. Tijdens die periode brengt het intresten op voor de sociale secretariaten.

Maar door de lage intresten zijn die renteopbrengsten de jongste jaren fel geslonken. Bovendien heeft de regering-Di Rupo besloten dat het geld al na veertien in plaats van twintig dagen doorgestort moet worden. Dat levert de overheid dit jaar al 5 miljoen euro op. In 2013 wordt dat 10 miljoen euro en in 2014 zelfs 15 miljoen.

"Maar de opbrengst van al die plaatsingen bedraagt momenteel nog amper 15 miljoen euro," zegt Chris Swolfs, voorzitter van de Unie van Sociale Secretariaten. "Onze middelen uit financiële opbrengsten nemen snel af. Die hebben we nochtans nodig om de werkgeversfactuur voor de verwerking van de steeds ingewikkeldere RSZ- en belastingaangifte redelijk te houden. We financieren er ook de projecten voor e-government mee. De sociale secretariaten krijgen immers geen vergoeding van de overheid voor het werk dat ze voor haar doen, zoals het innen van bijdragen, bijhouden van werkgeversrekeningen, aangiften correct voorbereiden, enzovoort." (A.M.)

Sociale secretariaten krijgen aderlating van 15 miljoen euro. De sociale secretariaten moeten tegen 2014 15 miljoen euro bijdragen om de overheidsfinanciën te saneren. Dat staat in de meerjarenbegroting van de federale regering.De sociale secretariaten houden voor tal van bedrijven sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing in. Dat geld - zo'n 10 miljard euro per jaar - parkeren ze gedurende twintig dagen op een rekening, waarna het wordt doorgestort naar de staatskas. Tijdens die periode brengt het intresten op voor de sociale secretariaten. Maar door de lage intresten zijn die renteopbrengsten de jongste jaren fel geslonken. Bovendien heeft de regering-Di Rupo besloten dat het geld al na veertien in plaats van twintig dagen doorgestort moet worden. Dat levert de overheid dit jaar al 5 miljoen euro op. In 2013 wordt dat 10 miljoen euro en in 2014 zelfs 15 miljoen. "Maar de opbrengst van al die plaatsingen bedraagt momenteel nog amper 15 miljoen euro," zegt Chris Swolfs, voorzitter van de Unie van Sociale Secretariaten. "Onze middelen uit financiële opbrengsten nemen snel af. Die hebben we nochtans nodig om de werkgeversfactuur voor de verwerking van de steeds ingewikkeldere RSZ- en belastingaangifte redelijk te houden. We financieren er ook de projecten voor e-government mee. De sociale secretariaten krijgen immers geen vergoeding van de overheid voor het werk dat ze voor haar doen, zoals het innen van bijdragen, bijhouden van werkgeversrekeningen, aangiften correct voorbereiden, enzovoort." (A.M.)