'De sociale partners hebben als geen ander voeling met wat socio-economisch nodig is', schrijven ze in een open brief. 'Het zijn bovendien vooral de ondernemingen, zelfstandigen en werknemers die de relance in de (nieuwe) realiteit zullen moeten waarmaken. Een akkoord tussen sociale partners en de Vlaamse regering geeft de relance meer kracht en vaart want de Vlaamse sociale partners vertegenwoordigen bijna twee miljoen werknemers en werkzoekenden en ca. 150.000 ondernemers, bedrijven en organisaties in Vlaanderen.'

De sociale partners stellen dat alle sociale en economische indicatoren op rood staan. Het consumentenvertrouwen daalde in de zomer opnieuw naar het bodemniveau van in april dit jaar. Daarnaast verslechtert de financiële situatie van de gezinnen opnieuw en zit de omzet van bedrijven nog steeds ver onder het niveau van begin dit jaar. 'De vele tijdelijke werklozen en nieuwe werkzoekenden zetten de arbeidsmarkt onder druk', schrijven ze nog. 'Het gaat ook niet goed met het psychosociaal welzijn door de beperkingen op sociale contacten, financiële kwetsbaarheid en de onzekerheid over de toekomst. Eenzaamheid neemt toe. Het armoederisico stijgt.'

Bij de overheidsfinanciën is de situatie dan weer ongezien. 'Bij ongewijzigd beleid wordt het tekort voor de Vlaamse overheid voor 2020 geraamd op 6 tot 7 miljard. De verdere impact van de nieuwe maatregelen sinds de zomer kennen we nog niet.'

Vertrouwen

Volgens de sociale partners start de ommekeer met het herstellen van vertrouwen. 'Door een efficiënte virusbeheersing en een veilige herstart van het sociaal leven kan de consumptie heropleven, zullen bedrijven opnieuw investeren en innoveren, kunnen werknemers terug aan het werk, zullen nieuwe aanwervingen gebeuren en kan de financiële situatie van gezinnen, ondernemers en overheden verbeteren', klinkt het.

De sociale partners willen snel met de Vlaamse regering aan tafel om een akkoord te sluiten. De prioriteit moet er liggen op een versterkt arbeidsaanbod, een verhoogde arbeidsmobiliteit, een inclusieve en diverse arbeidsmarkt, sociale innovatie en een versnelde omslag naar levenslang leren.

Ook moeten investeringen dienen als hefboom voor de economie: snel te realiseren overheidsinvesteringen zijn volgens de sociale partners cruciaal voor de relance. Voorts moet er ook aandacht zijn voor welzijn en koopkracht en moet de Vlaamse regering ook de financiële impact van haar beleid goed bewaken.

Zekerheid

Ten slotte is er volgens de sociale partners ook meer dan ooit nood aan leiderschap, zekerheid en stabiliteit door 'heldere en doordachte maatregelen waarvan het doel voor iedereen duidelijk is'.

De open brief is ondertekend door Danny Van Assche van Unizo, Hans Maertens van Voka, Sonja De Becker van Boerenbond, Ingrid Lieten van Verso, Ann Vermorgen van het ACV, Caroline Copers van het ABVV en Gert Truyens van de ACLVB. Zij zeggen klaar te staan om de relance op de rails te zetten en de grote veranderingen in goede banen te leiden.

'De sociale partners hebben als geen ander voeling met wat socio-economisch nodig is', schrijven ze in een open brief. 'Het zijn bovendien vooral de ondernemingen, zelfstandigen en werknemers die de relance in de (nieuwe) realiteit zullen moeten waarmaken. Een akkoord tussen sociale partners en de Vlaamse regering geeft de relance meer kracht en vaart want de Vlaamse sociale partners vertegenwoordigen bijna twee miljoen werknemers en werkzoekenden en ca. 150.000 ondernemers, bedrijven en organisaties in Vlaanderen.' De sociale partners stellen dat alle sociale en economische indicatoren op rood staan. Het consumentenvertrouwen daalde in de zomer opnieuw naar het bodemniveau van in april dit jaar. Daarnaast verslechtert de financiële situatie van de gezinnen opnieuw en zit de omzet van bedrijven nog steeds ver onder het niveau van begin dit jaar. 'De vele tijdelijke werklozen en nieuwe werkzoekenden zetten de arbeidsmarkt onder druk', schrijven ze nog. 'Het gaat ook niet goed met het psychosociaal welzijn door de beperkingen op sociale contacten, financiële kwetsbaarheid en de onzekerheid over de toekomst. Eenzaamheid neemt toe. Het armoederisico stijgt.' Bij de overheidsfinanciën is de situatie dan weer ongezien. 'Bij ongewijzigd beleid wordt het tekort voor de Vlaamse overheid voor 2020 geraamd op 6 tot 7 miljard. De verdere impact van de nieuwe maatregelen sinds de zomer kennen we nog niet.' Volgens de sociale partners start de ommekeer met het herstellen van vertrouwen. 'Door een efficiënte virusbeheersing en een veilige herstart van het sociaal leven kan de consumptie heropleven, zullen bedrijven opnieuw investeren en innoveren, kunnen werknemers terug aan het werk, zullen nieuwe aanwervingen gebeuren en kan de financiële situatie van gezinnen, ondernemers en overheden verbeteren', klinkt het. De sociale partners willen snel met de Vlaamse regering aan tafel om een akkoord te sluiten. De prioriteit moet er liggen op een versterkt arbeidsaanbod, een verhoogde arbeidsmobiliteit, een inclusieve en diverse arbeidsmarkt, sociale innovatie en een versnelde omslag naar levenslang leren. Ook moeten investeringen dienen als hefboom voor de economie: snel te realiseren overheidsinvesteringen zijn volgens de sociale partners cruciaal voor de relance. Voorts moet er ook aandacht zijn voor welzijn en koopkracht en moet de Vlaamse regering ook de financiële impact van haar beleid goed bewaken. Ten slotte is er volgens de sociale partners ook meer dan ooit nood aan leiderschap, zekerheid en stabiliteit door 'heldere en doordachte maatregelen waarvan het doel voor iedereen duidelijk is'. De open brief is ondertekend door Danny Van Assche van Unizo, Hans Maertens van Voka, Sonja De Becker van Boerenbond, Ingrid Lieten van Verso, Ann Vermorgen van het ACV, Caroline Copers van het ABVV en Gert Truyens van de ACLVB. Zij zeggen klaar te staan om de relance op de rails te zetten en de grote veranderingen in goede banen te leiden.