Eind februari bereikten de sociale partners een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar, waardoor de lonen met maximaal 1,1 procent kunnen stijgen bovenop de index. Bonden en werkgevers kwamen ook overeen om de minimumlonen te laten stijgen vanaf juli met 10 cent per uur en er werden afspraken gemaakt over hogere uitkeringen en een hogere tussenkomst voor het trein-, tram- en busticket van de werknemers. Er mogen ook meer overuren worden gemaakt en er is een soepele regeling voorzien voor SWT (brugpensioen) en landingsbanen.

De socialistische vakbond keurde het ontwerp evenwel af. De ABVV-militanten kunnen zich niet vinden in de te magere loonmarge van 1,1 procent en vinden ook 10 cent per uur extra voor de minimumlonen te weinig.

Daarop kwam de regering aan zet. Die zette de maximale loonnorm van 1,1 procent door. Binnenkort zal daarover een koninklijk besluit worden gepubliceerd. De sociale partners dienden de rest van het ontwerp van loonakkoord zelf binnen de NAR op te lossen.

Dat is nu dus gebeurd. Er werden verschillende cao's en adviezen geparafeerd. Eens het KB over de 1,1 procent extra loon rond is, worden de cao's ook officieel ondertekend.

Het is bovendien de bedoeling dat de minimumlonen in juli met 1,1 procent stijgen. Nochtans heeft de socialistische vakbond daarvoor geen mandaat van zijn achterban. Maar de komende maanden zal daar verder over onderhandeld worden, zo klinkt het. En een werkgroep gaat woensdag al van start om zoals gepland het minimummaandinkomen 'aanzienlijk' te verhogen. Dat moet het ABVV over de streep halen om toch groen licht te geven voor hogere minimumlonen vanaf juli. De socialistische vakbond heeft intussen al een nationale actiedag - op 14 mei - voor koopkracht en tegen ongelijkheid aangekondigd. Het ABVV zegt de strijd voor hogere minimumlonen te willen aanhouden tot ver na de verkiezingen.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft op zijn beurt laten weten dat de regering er alles aan zal doen om de akkoorden snel om te zetten in een koninklijk besluit (KB).

Eind februari bereikten de sociale partners een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar, waardoor de lonen met maximaal 1,1 procent kunnen stijgen bovenop de index. Bonden en werkgevers kwamen ook overeen om de minimumlonen te laten stijgen vanaf juli met 10 cent per uur en er werden afspraken gemaakt over hogere uitkeringen en een hogere tussenkomst voor het trein-, tram- en busticket van de werknemers. Er mogen ook meer overuren worden gemaakt en er is een soepele regeling voorzien voor SWT (brugpensioen) en landingsbanen. De socialistische vakbond keurde het ontwerp evenwel af. De ABVV-militanten kunnen zich niet vinden in de te magere loonmarge van 1,1 procent en vinden ook 10 cent per uur extra voor de minimumlonen te weinig. Daarop kwam de regering aan zet. Die zette de maximale loonnorm van 1,1 procent door. Binnenkort zal daarover een koninklijk besluit worden gepubliceerd. De sociale partners dienden de rest van het ontwerp van loonakkoord zelf binnen de NAR op te lossen. Dat is nu dus gebeurd. Er werden verschillende cao's en adviezen geparafeerd. Eens het KB over de 1,1 procent extra loon rond is, worden de cao's ook officieel ondertekend. Het is bovendien de bedoeling dat de minimumlonen in juli met 1,1 procent stijgen. Nochtans heeft de socialistische vakbond daarvoor geen mandaat van zijn achterban. Maar de komende maanden zal daar verder over onderhandeld worden, zo klinkt het. En een werkgroep gaat woensdag al van start om zoals gepland het minimummaandinkomen 'aanzienlijk' te verhogen. Dat moet het ABVV over de streep halen om toch groen licht te geven voor hogere minimumlonen vanaf juli. De socialistische vakbond heeft intussen al een nationale actiedag - op 14 mei - voor koopkracht en tegen ongelijkheid aangekondigd. Het ABVV zegt de strijd voor hogere minimumlonen te willen aanhouden tot ver na de verkiezingen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft op zijn beurt laten weten dat de regering er alles aan zal doen om de akkoorden snel om te zetten in een koninklijk besluit (KB).