Indien tijdens een onderzoek blijkt dat iemand al inbreuken op zijn kerfstok heeft, dan kan de inspectie binnenkort strengere straffen opleggen. Slechts een beperkt aantal inspecteurs mag het strafregister inzien en enkel in het kader van een lopend onderzoek.

Opties

Een sociaal inspecteur die een inbreuk vaststelt in een bedrijf, beschikt over verschillende mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven, maar kan ook een dossier voor de arbeidsauditeur aanmaken. In dat geval kan de auditeur de zaak voor het gerecht brengen of afzien van vervolging, waarbij dan een administratieve boete een optie is.

Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is het voor de sociaal inspecteur belangrijk te weten of iemand eerdere veroordelingen opliep bij het maken van zijn keuze. Maar daar knelt het schoentje. Momenteel registreren de inspectiediensten hun onderzoeken in een database. Eens een dossier naar justitie verhuist, heeft de sociale inspectie echter geen zicht meer op het vervolg.

Daarom maakt minister Peeters het mogelijk dat de directies Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk en bepaalde andere diensten van de FOD Werkgelegenheid toegang krijgen tot het Centraal Strafregister. Daardoor zal de inspectie rekening kunnen houden met vroegere veroordelingen en hardleerse overtreders zwaarder kunnen bestraffen.

Het gaat om eerdere veroordelingen voor inbreuken op het sociaak strafwetboek, discriminatie en haatmisdrijven, valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen en veroordelingen voor geweld.

Minister Peeters benadrukt dat werknemers niet moeten vrezen voor een heksenjacht. De toegang geldt enkel wanneer een inbreuk werd vastgesteld en de consultatie mag enkel gebeuren onder toezicht van een leidinggevend ambtenaar.

Indien tijdens een onderzoek blijkt dat iemand al inbreuken op zijn kerfstok heeft, dan kan de inspectie binnenkort strengere straffen opleggen. Slechts een beperkt aantal inspecteurs mag het strafregister inzien en enkel in het kader van een lopend onderzoek.Een sociaal inspecteur die een inbreuk vaststelt in een bedrijf, beschikt over verschillende mogelijkheden. Hij kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven, maar kan ook een dossier voor de arbeidsauditeur aanmaken. In dat geval kan de auditeur de zaak voor het gerecht brengen of afzien van vervolging, waarbij dan een administratieve boete een optie is. Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is het voor de sociaal inspecteur belangrijk te weten of iemand eerdere veroordelingen opliep bij het maken van zijn keuze. Maar daar knelt het schoentje. Momenteel registreren de inspectiediensten hun onderzoeken in een database. Eens een dossier naar justitie verhuist, heeft de sociale inspectie echter geen zicht meer op het vervolg. Daarom maakt minister Peeters het mogelijk dat de directies Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk en bepaalde andere diensten van de FOD Werkgelegenheid toegang krijgen tot het Centraal Strafregister. Daardoor zal de inspectie rekening kunnen houden met vroegere veroordelingen en hardleerse overtreders zwaarder kunnen bestraffen. Het gaat om eerdere veroordelingen voor inbreuken op het sociaak strafwetboek, discriminatie en haatmisdrijven, valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen en veroordelingen voor geweld. Minister Peeters benadrukt dat werknemers niet moeten vrezen voor een heksenjacht. De toegang geldt enkel wanneer een inbreuk werd vastgesteld en de consultatie mag enkel gebeuren onder toezicht van een leidinggevend ambtenaar.