Kwaliteit in het onderwijs begint bij de kwaliteit van de leerkracht. Naast het niveau van een lerarenopleiding is daarbij de aantrekkingskracht van een loopbaan in het onderwijs een cruciale factor. De opdracht is te maken dat bollebozen kiezen voor een carrière in het onderwijs. De lonen zijn er best goed, maar de vaste benoeming staat kwaliteitsvol personeelsbeleid al jaren in de weg.

Dat verandert nu de sociale partners een akkoord over noodzakelijke aanpassingen aan het systeem van de vaste benoemingen hebben bereikt. Uiteraard zal de praktijk moeten oordelen over het compromis, maar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) toont zich terecht blij over een doorbraak in dit vastgeroeste dossier.

Concreet kwamen onderwijsbonden en scholenkoepels overeen dat vanaf volgend schooljaar jonge leerkrachten al na een jaar voor de klas in aanmerking komen voor de zogenaamde vaste benoeming. Startende leerkrachten moeten in de nieuwe regeling na maximaal drie jaar weten of ze al dan niet vastbenoemd worden. Nu duurt dat meestal ruim twee keer zo lang. In het onderwijs werkt die jobonzekerheid demotiverend: bijna vier op de tien leerkrachten haken af in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Een snellere instroom geeft een beter loopbaanperspectief en helpt dus het lerarentekort te beperken.

Sleutelen aan de in- en uitgang van de vaste benoeming biedt kansen voor een gezond personeelsbeleid.

Naast de vlottere toegang tot de heilige graal van de vaste benoeming, zetten de sociale partners een versoepeling van de ontslagprocedures. Voor een schooldirecteur is het tot op heden erg lastig om een vastbenoemde, slecht functionerende leerkracht te ontslaan. Zware administratieve procedures, maken dat nagenoeg onmogelijk. De evaluatieprocedure wordt nu vereenvoudigd.

Sleutelen aan de in- en uitgang van de vaste benoeming biedt kansen voor directeurs die een gezond personeelsbeleid willen voeren. Het spreekt voor zich dat de afgesproken versoepeling niet alle kwaliteitsproblemen oplost, maar het is wel een mijlpaal in de noodzakelijke modernisering in onze scholen. De meest gemotiveerde leerkrachten voor de klas, dat kan de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede komen.

Kwaliteit in het onderwijs begint bij de kwaliteit van de leerkracht. Naast het niveau van een lerarenopleiding is daarbij de aantrekkingskracht van een loopbaan in het onderwijs een cruciale factor. De opdracht is te maken dat bollebozen kiezen voor een carrière in het onderwijs. De lonen zijn er best goed, maar de vaste benoeming staat kwaliteitsvol personeelsbeleid al jaren in de weg.Dat verandert nu de sociale partners een akkoord over noodzakelijke aanpassingen aan het systeem van de vaste benoemingen hebben bereikt. Uiteraard zal de praktijk moeten oordelen over het compromis, maar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) toont zich terecht blij over een doorbraak in dit vastgeroeste dossier.Concreet kwamen onderwijsbonden en scholenkoepels overeen dat vanaf volgend schooljaar jonge leerkrachten al na een jaar voor de klas in aanmerking komen voor de zogenaamde vaste benoeming. Startende leerkrachten moeten in de nieuwe regeling na maximaal drie jaar weten of ze al dan niet vastbenoemd worden. Nu duurt dat meestal ruim twee keer zo lang. In het onderwijs werkt die jobonzekerheid demotiverend: bijna vier op de tien leerkrachten haken af in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Een snellere instroom geeft een beter loopbaanperspectief en helpt dus het lerarentekort te beperken.Naast de vlottere toegang tot de heilige graal van de vaste benoeming, zetten de sociale partners een versoepeling van de ontslagprocedures. Voor een schooldirecteur is het tot op heden erg lastig om een vastbenoemde, slecht functionerende leerkracht te ontslaan. Zware administratieve procedures, maken dat nagenoeg onmogelijk. De evaluatieprocedure wordt nu vereenvoudigd. Sleutelen aan de in- en uitgang van de vaste benoeming biedt kansen voor directeurs die een gezond personeelsbeleid willen voeren. Het spreekt voor zich dat de afgesproken versoepeling niet alle kwaliteitsproblemen oplost, maar het is wel een mijlpaal in de noodzakelijke modernisering in onze scholen. De meest gemotiveerde leerkrachten voor de klas, dat kan de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede komen.