Een van de thema's die hoog op de agenda staat tijdens het 45e Wereld Economische Forum (WEF) in Davos is de groeiende ongelijkheid. Maar wat gendergelijheid scoort de organisatie zelf erg slecht. Dit jaar is slechts 17 procent van de 2.500 deelnemers een vrouw. Een erg laag cijfer, maar toch al meer dan in 2014, toen was amper 15 procent vrouwelijk.

Vrouwelijke CEO's als Marissa Mayer (Yahoo) en Mary Barra (General Motors), zijn uitzonderingen. Toch krijgen zij relatief gezien veel media-aandacht waardoor het beeld gecreëerd wordt dat het nog niet zo slecht is met de genderbalans in de hoogste rangen van het bedrijfsleven. Ook Christine Lagarde, voorzitster van het IMF, vormt een uitzondering.

Glazen plafond

Uit een onderzoek uitgevoerd door Fortune blijkt bovendien dat slecht 3.4 procent van de 500 grootste bedrijven ter wereld geleid wordt door een vrouw. En op politiek vlak is het evenwicht ook ver te zoeken, slechts 6 procent van alle staatshoofden is een vrouw en regeringsleiders zijn in 8 procent vrouwelijk.

Hoe groter het bedrijf, hoe kleiner de kans dat het geleid wordt door een vrouw. Er is op dat gebied de laatste twintig jaar weinig veranderd, blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Een van de thema's die hoog op de agenda staat tijdens het 45e Wereld Economische Forum (WEF) in Davos is de groeiende ongelijkheid. Maar wat gendergelijheid scoort de organisatie zelf erg slecht. Dit jaar is slechts 17 procent van de 2.500 deelnemers een vrouw. Een erg laag cijfer, maar toch al meer dan in 2014, toen was amper 15 procent vrouwelijk. Vrouwelijke CEO's als Marissa Mayer (Yahoo) en Mary Barra (General Motors), zijn uitzonderingen. Toch krijgen zij relatief gezien veel media-aandacht waardoor het beeld gecreëerd wordt dat het nog niet zo slecht is met de genderbalans in de hoogste rangen van het bedrijfsleven. Ook Christine Lagarde, voorzitster van het IMF, vormt een uitzondering. Uit een onderzoek uitgevoerd door Fortune blijkt bovendien dat slecht 3.4 procent van de 500 grootste bedrijven ter wereld geleid wordt door een vrouw. En op politiek vlak is het evenwicht ook ver te zoeken, slechts 6 procent van alle staatshoofden is een vrouw en regeringsleiders zijn in 8 procent vrouwelijk. Hoe groter het bedrijf, hoe kleiner de kans dat het geleid wordt door een vrouw. Er is op dat gebied de laatste twintig jaar weinig veranderd, blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).