Janssens verwijst naar een grootschalig onderzoek van de OESO naar fiscale transparantie uit 2013. Het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes van de OESO onderzocht of landen voldoende meewerken, financiële informatie uitwisselen en een regelgeving hebben die zo'n uitwisseling mogelijk maakt. Van de vijf landen die werden onderzocht, worden er 44 als compliant (inschikkelijk) bestempeld. Dat wil zeggen dat ze volledig of zeer breed beantwoorden aan de OESO-normen. België is zo'n land. Twee landen zijn partially compliant: Oostenrijk en Turkije. Vier zijn non-compliant: Cyprus, Luxemburg, de Seychellen en de Britse Maagdeneilanden.

Dat heeft een fiscaal gevolg voor veel Belgische bedrijven. Sinds 2010 moeten vennootschappen op hun aangifte melden of ze per jaar voor meer dan 100.000 euro betalingen doen aan personen die gevestigd zijn in een belastingparadijs. Als de melding niet gebeurt, is geen aftrek mogelijk.

De vermelding op de OESO-lijst had ook complicaties kunnen hebben op de rulingpraktijk, stelt Janssens. Hij verwijst naar de wet van 24 december 2002, die rulings verbiedt "wanneer essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO".

Voorzitster Veronique Tai en collegelid Luc Batselier van de Rulingcommissie interpreteren dat limitatief, blijft uit een hoorzitting van de Kamercommissie Financiën. Zij wijzen erop dat het Groothertogdom niet voorkwam op de eerste zwarte lijst van 38 belastingparadijzen die niet samenwerkten met de OESO. De rulingwet verwijst naar die lijst, niet naar de nieuwe lijst uit 2013. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schaarde zich in februari uitdrukkelijk achter die interpretatie, na een vraag daarover in de Kamer. Discussie gesloten. Janssens. "Luxemburg kan dus zijn rol blijven spelen in fiscale constructies voor de rulingcommissie."

Janssens verwijst naar een grootschalig onderzoek van de OESO naar fiscale transparantie uit 2013. Het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes van de OESO onderzocht of landen voldoende meewerken, financiële informatie uitwisselen en een regelgeving hebben die zo'n uitwisseling mogelijk maakt. Van de vijf landen die werden onderzocht, worden er 44 als compliant (inschikkelijk) bestempeld. Dat wil zeggen dat ze volledig of zeer breed beantwoorden aan de OESO-normen. België is zo'n land. Twee landen zijn partially compliant: Oostenrijk en Turkije. Vier zijn non-compliant: Cyprus, Luxemburg, de Seychellen en de Britse Maagdeneilanden.Dat heeft een fiscaal gevolg voor veel Belgische bedrijven. Sinds 2010 moeten vennootschappen op hun aangifte melden of ze per jaar voor meer dan 100.000 euro betalingen doen aan personen die gevestigd zijn in een belastingparadijs. Als de melding niet gebeurt, is geen aftrek mogelijk.De vermelding op de OESO-lijst had ook complicaties kunnen hebben op de rulingpraktijk, stelt Janssens. Hij verwijst naar de wet van 24 december 2002, die rulings verbiedt "wanneer essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO".Voorzitster Veronique Tai en collegelid Luc Batselier van de Rulingcommissie interpreteren dat limitatief, blijft uit een hoorzitting van de Kamercommissie Financiën. Zij wijzen erop dat het Groothertogdom niet voorkwam op de eerste zwarte lijst van 38 belastingparadijzen die niet samenwerkten met de OESO. De rulingwet verwijst naar die lijst, niet naar de nieuwe lijst uit 2013. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) schaarde zich in februari uitdrukkelijk achter die interpretatie, na een vraag daarover in de Kamer. Discussie gesloten. Janssens. "Luxemburg kan dus zijn rol blijven spelen in fiscale constructies voor de rulingcommissie."