Dat blijkt uit cijfers van de VDAB Studiedienst, waarover De Morgen woensdag bericht. Bij de start van de vorige legislatuur waren er 22.548 zeer langdurig werkzoekenden. De regering-Jambon wil dat de VDAB extra inspanningen doet om hen naar een job te begeleiden.

De evolutie staat haaks op de algemene daling van de werkloosheid en is ook tegenstrijdig met de krapte op de arbeidsmarkt. 'Het toont aan dat er iets schort aan de werking van de VDAB', zegt CD&V-Kamerlid Robrecht Bothuyne. 'Ze vindt geen antwoord op de noden van deze precaire groep.'

Van alle mensen die al meer dan vijf jaar een job zoeken, zouden er 3.775 nog geen of amper Nederlands spreken, en 284 zouden jonger zijn dan 25 jaar. Bothuyne: 'Hun aangepaste begeleiding blijft uit.'

Bij de VDAB valt te horen dat langdurig werkzoekenden geen evident profiel hebben. 'Velen kampen met meerdere problemen, zoals ziekteklachten, vervoersarmoede of een gebrek aan kinderopvang', zegt woordvoerster Joke Van Bommel. De VDAB zoekt telkens een oplossing op maat.

Onder de langdurig werklozen zitten tot slot ook veel 55-plussers. Terwijl zij vroeger met (brug)pensioen gingen, worden ze nu gedwongen op de arbeidsmarkt te blijven. Dat ze moeilijk werk vinden, is deels te wijten aan vooroordelen van werkgevers, en deels aan henzelf, stelt de VDAB.

Dat blijkt uit cijfers van de VDAB Studiedienst, waarover De Morgen woensdag bericht. Bij de start van de vorige legislatuur waren er 22.548 zeer langdurig werkzoekenden. De regering-Jambon wil dat de VDAB extra inspanningen doet om hen naar een job te begeleiden.De evolutie staat haaks op de algemene daling van de werkloosheid en is ook tegenstrijdig met de krapte op de arbeidsmarkt. 'Het toont aan dat er iets schort aan de werking van de VDAB', zegt CD&V-Kamerlid Robrecht Bothuyne. 'Ze vindt geen antwoord op de noden van deze precaire groep.' Van alle mensen die al meer dan vijf jaar een job zoeken, zouden er 3.775 nog geen of amper Nederlands spreken, en 284 zouden jonger zijn dan 25 jaar. Bothuyne: 'Hun aangepaste begeleiding blijft uit.' Bij de VDAB valt te horen dat langdurig werkzoekenden geen evident profiel hebben. 'Velen kampen met meerdere problemen, zoals ziekteklachten, vervoersarmoede of een gebrek aan kinderopvang', zegt woordvoerster Joke Van Bommel. De VDAB zoekt telkens een oplossing op maat. Onder de langdurig werklozen zitten tot slot ook veel 55-plussers. Terwijl zij vroeger met (brug)pensioen gingen, worden ze nu gedwongen op de arbeidsmarkt te blijven. Dat ze moeilijk werk vinden, is deels te wijten aan vooroordelen van werkgevers, en deels aan henzelf, stelt de VDAB.