Het overgrote deel van de 23.502 tijdelijk werklozen die tussen maart 2020 en januari 2021 een opleiding hebben gevolgd, heeft dat online gedaan. Zo zijn er 16.352 tijdelijk werklozen (64 %) gestart met een online opleiding. Daarnaast hebben er 5.231 (21 %) een basiscursus Nederlands voor anderstaligen gevolgd, 2.350 (of 9 %) een erkende opleiding en 1.565 (6 %) tijdelijk werklozen deden werkervaring op via werkplekleren.

'Het aandeel tijdelijk werklozen dat een opleiding heeft gevolgd is te laag', meent Axel Ronse. Volgens het N-VA-parlementslid botsen de Vlaamse inspanningen op 'een te rigide en onaangepast federaal kader'. 'Momenteel gaat te veel kostbare tijd verloren en dreigt de kloof met de arbeidsmarkt alsmaar te vergroten. Vandaar blijven we aandringen om de constructiefouten uit het stelsel van de tijdelijke werkloosheid weg te werken.'

Loonsubsidies

Het Vlaams parlementslid dringt al langer aan op de invoering van het systeem van loonsubsidies, met name in een aantal specifieke sectoren zoals de reis- en eventsector. Daarnaast pleit hij er ook voor om de VDAB vroeger te betrekken wanneer mensen tijdelijk werkloos worden.

Ronse dringt er bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) ook op aan om op federaal niveau te eisen dat wie intensief tijdelijk werkloos is (3 maanden op rij, langer dan 10 dagen) verplicht te laten inschrijven bij VDAB. 'Dat laat Vlaanderen toe om kort op de bal te spelen wat betreft het aanbieden van opleidingen, stageplekken of zelfs tijdelijke werkplekken',aldus Ronse.

Minister Crevits laat weten dat ze bij haar federale collega Pierre-Yves Dermagne aandringt op die verplichte VDAB-inschrijvig voor wie intensief tijdelijk werkloos is. 'Het is meer dan ooit noodzakelijk dat mensen hun loopbaan in handen kunnen nemen. Wie tijdelijk werkloos is, moeten we stimuleren om een opleiding te volgen', aldus Crevits.

De CD&V-minister wijst erop dat de opleidingscijfers intussen iets hoger liggen. Zo staat de teller intussen op 26.821 opleidingen. 'Uiteraard kunnen die cijfers best hoger liggen, maar deze cijfers geven slechts het topje van de ijsberg weer. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op het aantal tijdelijk werklozen die op eigen initiatief een opleiding aan het volgen zijn bij bijvoorbeeld de cvo's of op de tijdelijk werklozen die tijdelijk elders aan de slag zijn gegaan', klinkt het.

Het overgrote deel van de 23.502 tijdelijk werklozen die tussen maart 2020 en januari 2021 een opleiding hebben gevolgd, heeft dat online gedaan. Zo zijn er 16.352 tijdelijk werklozen (64 %) gestart met een online opleiding. Daarnaast hebben er 5.231 (21 %) een basiscursus Nederlands voor anderstaligen gevolgd, 2.350 (of 9 %) een erkende opleiding en 1.565 (6 %) tijdelijk werklozen deden werkervaring op via werkplekleren. 'Het aandeel tijdelijk werklozen dat een opleiding heeft gevolgd is te laag', meent Axel Ronse. Volgens het N-VA-parlementslid botsen de Vlaamse inspanningen op 'een te rigide en onaangepast federaal kader'. 'Momenteel gaat te veel kostbare tijd verloren en dreigt de kloof met de arbeidsmarkt alsmaar te vergroten. Vandaar blijven we aandringen om de constructiefouten uit het stelsel van de tijdelijke werkloosheid weg te werken.' Het Vlaams parlementslid dringt al langer aan op de invoering van het systeem van loonsubsidies, met name in een aantal specifieke sectoren zoals de reis- en eventsector. Daarnaast pleit hij er ook voor om de VDAB vroeger te betrekken wanneer mensen tijdelijk werkloos worden. Ronse dringt er bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) ook op aan om op federaal niveau te eisen dat wie intensief tijdelijk werkloos is (3 maanden op rij, langer dan 10 dagen) verplicht te laten inschrijven bij VDAB. 'Dat laat Vlaanderen toe om kort op de bal te spelen wat betreft het aanbieden van opleidingen, stageplekken of zelfs tijdelijke werkplekken',aldus Ronse. Minister Crevits laat weten dat ze bij haar federale collega Pierre-Yves Dermagne aandringt op die verplichte VDAB-inschrijvig voor wie intensief tijdelijk werkloos is. 'Het is meer dan ooit noodzakelijk dat mensen hun loopbaan in handen kunnen nemen. Wie tijdelijk werkloos is, moeten we stimuleren om een opleiding te volgen', aldus Crevits. De CD&V-minister wijst erop dat de opleidingscijfers intussen iets hoger liggen. Zo staat de teller intussen op 26.821 opleidingen. 'Uiteraard kunnen die cijfers best hoger liggen, maar deze cijfers geven slechts het topje van de ijsberg weer. We hebben bijvoorbeeld geen zicht op het aantal tijdelijk werklozen die op eigen initiatief een opleiding aan het volgen zijn bij bijvoorbeeld de cvo's of op de tijdelijk werklozen die tijdelijk elders aan de slag zijn gegaan', klinkt het.