Wat de Vlaamse begroting betreft, stelt het hof vast dat de justitiehuizen worden ondergefinancierd. Voor de uitvoering van hun nieuwe opdrachten, onder meer rond elektronisch toezicht, werden bij de begrotingscontrole immers geen extra middelen voorzien.

Het Rekenhof hekelt in haar analyse van de Vlaamse begrotingscontrole dat de grote uitgaven, zoals de bouw van de Oosterweelverbinding, buiten de begroting worden gehouden.

Vlaanderen spendeert ook minder budget dan beloofd aan onderzoek en ontwikkeling, concludeert het Rekenhof uit de begroting. In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse regering Wetenschap en Innovatie naar voren als een prioritair domein. Er zou worden gestreefd naar 1 procent van de overheidsuitgaven tegen 2020. Daarvoor zijn nog grote inspanningen nodig, stelt het hof vast. Voor 2017 zou in ieder geval een aanvullend bedrag van 292 miljoen moeten worden uitgetrokken.

Dan is er nog kritiek op het actieplan 'Clean Power for Transport', dat onder meer de premies voor elektrische wagens bevat. Dat actieplan is volgens het Rekenhof niet gekoppeld aan een financieel plan. Het hof kan dus niet inschatten of er voldoende budget werd voorzien.

Aangezien Europa België als één grote entiteit beschouwt, moeten de verschillende regeringen in ons land samenzitten om op het strenge Europese begrotingstraject te blijven. Ze streven samen naar een evenwicht in 2018.

De gesprekken in het Overlegcomité hebben vorige maand evenwel niet geleid tot een effectieve goedkeuring van het begrotingstraject 2016-2019, stelt het Rekenhof vast. "Vorig jaar werd het begrotingstraject evenmin formeel goedgekeurd." (Belga/BO)

Wat de Vlaamse begroting betreft, stelt het hof vast dat de justitiehuizen worden ondergefinancierd. Voor de uitvoering van hun nieuwe opdrachten, onder meer rond elektronisch toezicht, werden bij de begrotingscontrole immers geen extra middelen voorzien. Het Rekenhof hekelt in haar analyse van de Vlaamse begrotingscontrole dat de grote uitgaven, zoals de bouw van de Oosterweelverbinding, buiten de begroting worden gehouden. Vlaanderen spendeert ook minder budget dan beloofd aan onderzoek en ontwikkeling, concludeert het Rekenhof uit de begroting. In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse regering Wetenschap en Innovatie naar voren als een prioritair domein. Er zou worden gestreefd naar 1 procent van de overheidsuitgaven tegen 2020. Daarvoor zijn nog grote inspanningen nodig, stelt het hof vast. Voor 2017 zou in ieder geval een aanvullend bedrag van 292 miljoen moeten worden uitgetrokken. Dan is er nog kritiek op het actieplan 'Clean Power for Transport', dat onder meer de premies voor elektrische wagens bevat. Dat actieplan is volgens het Rekenhof niet gekoppeld aan een financieel plan. Het hof kan dus niet inschatten of er voldoende budget werd voorzien. Aangezien Europa België als één grote entiteit beschouwt, moeten de verschillende regeringen in ons land samenzitten om op het strenge Europese begrotingstraject te blijven. Ze streven samen naar een evenwicht in 2018. De gesprekken in het Overlegcomité hebben vorige maand evenwel niet geleid tot een effectieve goedkeuring van het begrotingstraject 2016-2019, stelt het Rekenhof vast. "Vorig jaar werd het begrotingstraject evenmin formeel goedgekeurd." (Belga/BO)