De ministerraad heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die de financiering van kmo's makkelijker moet maken.

Een op de drie kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) heeft het moeilijk om kredieten bij de bank los te krijgen, terwijl kmo's die wel krediet krijgen vaak hoge interesten moeten betalen, of voor aanzienlijke bedragen garant moeten kunnen staan.

De ministerraad richt zich nu op een nieuw wettelijk kader en een gedragscode om het evenwicht tussen banken en ondernemers herstellen.

"Als we uit de crisis willen geraken, zijn nieuwe investeringen broodnodig, niet het minst om nieuwe jobs te creëren", zei premier Elio Di Rupo vrijdag voor de ministerraad. Terwijl in 2010 nog 1 kmo op 5 problemen ondervond om een krediet te krijgen, gaat het dit jaar al op 1 kmo op 3, merkte minister van Middenstand Sabine Laruelle op.

Bovendien schort er volgens de minister wat aan de professionele relatie tussen banken en ondernemers. "De bank heeft alle rechten en de ondernemer heeft alle plichten. Dat kan zo niet verder," aldus Laruelle.

Als gevolg van de maatregelen die de regering vrijdag goedkeurde, moet de bank voortaan het krediet voorstellen dat het best past bij de noden van de ondernemer. Wanneer een rechter vaststelt dat dit niet is gebeurd, dan kan hij opleggen dat het krediet gratis wordt vervangen door de gepaste kredietformule.

"Het is niet de bedoeling dat de regering tussenkomt in de markt of gaat verplichten kredieten te verlenen. Wel vinden we dat een instelling moet informeren over de redenen waarom een krediet niet werd toegestaan", lichtte minister van Financiën Koen Geens toe.

De regering beperkt ook de wederbeleggingsvergoeding die een ondernemer moet betalen wanneer hij een krediet vervroegd terugbetaalt. Voor kredieten onder 1 miljoen euro geldt een maximum van zes maanden interest. Voor bedragen boven 1 miljoen euro moeten de werkgeversorganisaties van ondernemers en kredietinstellingen een schema uitwerken dat deel zal uitmaken van een gedragscode. (Belga/BO)

De ministerraad heeft een aantal maatregelen goedgekeurd die de financiering van kmo's makkelijker moet maken.Een op de drie kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) heeft het moeilijk om kredieten bij de bank los te krijgen, terwijl kmo's die wel krediet krijgen vaak hoge interesten moeten betalen, of voor aanzienlijke bedragen garant moeten kunnen staan. De ministerraad richt zich nu op een nieuw wettelijk kader en een gedragscode om het evenwicht tussen banken en ondernemers herstellen. "Als we uit de crisis willen geraken, zijn nieuwe investeringen broodnodig, niet het minst om nieuwe jobs te creëren", zei premier Elio Di Rupo vrijdag voor de ministerraad. Terwijl in 2010 nog 1 kmo op 5 problemen ondervond om een krediet te krijgen, gaat het dit jaar al op 1 kmo op 3, merkte minister van Middenstand Sabine Laruelle op. Bovendien schort er volgens de minister wat aan de professionele relatie tussen banken en ondernemers. "De bank heeft alle rechten en de ondernemer heeft alle plichten. Dat kan zo niet verder," aldus Laruelle.Als gevolg van de maatregelen die de regering vrijdag goedkeurde, moet de bank voortaan het krediet voorstellen dat het best past bij de noden van de ondernemer. Wanneer een rechter vaststelt dat dit niet is gebeurd, dan kan hij opleggen dat het krediet gratis wordt vervangen door de gepaste kredietformule. "Het is niet de bedoeling dat de regering tussenkomt in de markt of gaat verplichten kredieten te verlenen. Wel vinden we dat een instelling moet informeren over de redenen waarom een krediet niet werd toegestaan", lichtte minister van Financiën Koen Geens toe. De regering beperkt ook de wederbeleggingsvergoeding die een ondernemer moet betalen wanneer hij een krediet vervroegd terugbetaalt. Voor kredieten onder 1 miljoen euro geldt een maximum van zes maanden interest. Voor bedragen boven 1 miljoen euro moeten de werkgeversorganisaties van ondernemers en kredietinstellingen een schema uitwerken dat deel zal uitmaken van een gedragscode. (Belga/BO)