Bij grote bedrijven zoals Brussels Airlines liggen scenario's op tafel om overheidskapitaal te injecteren, maar in het plan van De Croo gaat het om fiscale steunmaatregelen. De filosofie is dat de verliezen door de coronacrisis versneld kunnen worden afgetrokken van de bedrijfswinsten, zodat bedrijven tijdelijk minder belastingen moeten betalen.

Concreet ligt onder meer de carryback-regeling op tafel. De regeling houdt in dat verliezen afgetrokken kunnen worden van de winsten uit het verleden. Bedrijven zouden dit jaar al een deel van hun voorafbetalingen van 2019 kunnen recupereren. De uitbreiding van de taxshelterregeling is een ander denkspoor. Het komt erop neer dat bedrijven een kapitaalinjectie kunnen krijgen, waarbij de investeerders een fiscaal gunstige regeling krijgen. De termijnen om te investeren worden verlengd en er wordt gelobbyd om de investeringsplafonds op te trekken, zodat starters en kleine bedrijven meer kapitaal kunnen aantrekken.

En dan is er nog de techniek van de belastingvrije reserves: de weder­opbouwreserve. Daarbij zou het eigen vermogen na de crisis worden vergeleken met dat van voor de crisis. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Daardoor moeten tijdelijk opnieuw minder belastingen worden betaald.

Volgens de krant wil De Croo eerst politieke vooruitgang boeken alvorens over het plan te communiceren.

Bij grote bedrijven zoals Brussels Airlines liggen scenario's op tafel om overheidskapitaal te injecteren, maar in het plan van De Croo gaat het om fiscale steunmaatregelen. De filosofie is dat de verliezen door de coronacrisis versneld kunnen worden afgetrokken van de bedrijfswinsten, zodat bedrijven tijdelijk minder belastingen moeten betalen. Concreet ligt onder meer de carryback-regeling op tafel. De regeling houdt in dat verliezen afgetrokken kunnen worden van de winsten uit het verleden. Bedrijven zouden dit jaar al een deel van hun voorafbetalingen van 2019 kunnen recupereren. De uitbreiding van de taxshelterregeling is een ander denkspoor. Het komt erop neer dat bedrijven een kapitaalinjectie kunnen krijgen, waarbij de investeerders een fiscaal gunstige regeling krijgen. De termijnen om te investeren worden verlengd en er wordt gelobbyd om de investeringsplafonds op te trekken, zodat starters en kleine bedrijven meer kapitaal kunnen aantrekken. En dan is er nog de techniek van de belastingvrije reserves: de weder­opbouwreserve. Daarbij zou het eigen vermogen na de crisis worden vergeleken met dat van voor de crisis. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Daardoor moeten tijdelijk opnieuw minder belastingen worden betaald. Volgens de krant wil De Croo eerst politieke vooruitgang boeken alvorens over het plan te communiceren.