De voornaamste verlengingen slaan op de werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren, het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1 januari actief is. Ook de fiscale incentive voor de kwijtschelding van de huur wordt verlengd in juni, juli, augustus en september.

Daarnaast is er ook het individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van RSZ-sancties bij het niet-betalen van de voorschotten, plus de mogelijkheid tot afbetalingsplannen zonder sancties. Ook de thuiswerkvergoeding, het verhoogd quotum voor vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten kregen een verlengstuk, net als de aanvullende uitkering voor arbeidsongeschiktheid om op het niveau van het overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen, de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten.

Tot slot verlengt het kernkabinet de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van de inschakelingsuitkeringen. Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) wijst ook op de voorziene ondersteuning voor jongeren en studenten met een leefloon. De middelen voor het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) verdubbelen tot eind september, de OCMW's krijgen extra steun door de verhoging met 15 procent van het terugbetalingspercentage van het leefloon en er is de toekenning van 50 euro extra per maand voor mensen met een leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming en IGO-uitkering.

Naast deze verlengingen zijn er nog de heropeningsmaatregelen die de regering op 21 april heeft beslist. Daarin zit onder andere het pakket voor de horeca.

De voornaamste verlengingen slaan op de werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren, het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1 januari actief is. Ook de fiscale incentive voor de kwijtschelding van de huur wordt verlengd in juni, juli, augustus en september. Daarnaast is er ook het individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van RSZ-sancties bij het niet-betalen van de voorschotten, plus de mogelijkheid tot afbetalingsplannen zonder sancties. Ook de thuiswerkvergoeding, het verhoogd quotum voor vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten kregen een verlengstuk, net als de aanvullende uitkering voor arbeidsongeschiktheid om op het niveau van het overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen, de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten. Tot slot verlengt het kernkabinet de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van de inschakelingsuitkeringen. Minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) wijst ook op de voorziene ondersteuning voor jongeren en studenten met een leefloon. De middelen voor het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) verdubbelen tot eind september, de OCMW's krijgen extra steun door de verhoging met 15 procent van het terugbetalingspercentage van het leefloon en er is de toekenning van 50 euro extra per maand voor mensen met een leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming en IGO-uitkering. Naast deze verlengingen zijn er nog de heropeningsmaatregelen die de regering op 21 april heeft beslist. Daarin zit onder andere het pakket voor de horeca.