Minister van Begroting Hervé Jamar (MR) maakte het getal in een persbericht bekend.

Voor 2015 is volgens de mededeling een inspanning van 978 miljoen euro nodig, om het structureel saldo tegenover vorig jaar met 0,62 procent te verbeteren.

Sinds maart, de vorige controle, zijn de fiscale ontvangsten onder de verwachting gebleven en was er de herberekening van de fiscale ontvangsten van de gewesten. De primaire uitgaven zijn volgens de mededeling onder controle gebleven.

Voor 2016 schat het Monitoringcomité dat een extra inspanning van 782 miljoen euro zal moeten geleverd worden om het structureel saldo nog eens met 0,6 procent te verbeteren, zoals voorzien in het stabiliteitsprogramma. In totaal moet de regering dus op zoek naar 1,76 miljard euro.

'Het betert'

Het Monitoringcomité bestaat uit hoge ambtenaren van de FOD's Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van de instellingen van openbaar nut en het hoofd van het korps van de Inspectie van Financiën. Het heeft de opdracht de evolutie van de inkomsten en uitgaven van de staat op te volgen, vooruitzichten te maken en regelmatig accurate verslagen voor te bereiden over de huidige en toekomstige toestand van de staatsbegroting. Minister van Begroting Jamar merkt op dat het Monitoringcomité vaststelt dat de tekorten geleidelijk aan, jaar na jaar, afnemen. "Deze verbetering toont al duidelijk de inspanning die door de regering werd geleverd. De toekomstige uitdaging wil de regering aanpakken via economisch herstel, tewerkstelling en competitiviteit".

(Belga/RR)

Minister van Begroting Hervé Jamar (MR) maakte het getal in een persbericht bekend.Voor 2015 is volgens de mededeling een inspanning van 978 miljoen euro nodig, om het structureel saldo tegenover vorig jaar met 0,62 procent te verbeteren. Sinds maart, de vorige controle, zijn de fiscale ontvangsten onder de verwachting gebleven en was er de herberekening van de fiscale ontvangsten van de gewesten. De primaire uitgaven zijn volgens de mededeling onder controle gebleven. Voor 2016 schat het Monitoringcomité dat een extra inspanning van 782 miljoen euro zal moeten geleverd worden om het structureel saldo nog eens met 0,6 procent te verbeteren, zoals voorzien in het stabiliteitsprogramma. In totaal moet de regering dus op zoek naar 1,76 miljard euro. Het Monitoringcomité bestaat uit hoge ambtenaren van de FOD's Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van de instellingen van openbaar nut en het hoofd van het korps van de Inspectie van Financiën. Het heeft de opdracht de evolutie van de inkomsten en uitgaven van de staat op te volgen, vooruitzichten te maken en regelmatig accurate verslagen voor te bereiden over de huidige en toekomstige toestand van de staatsbegroting. Minister van Begroting Jamar merkt op dat het Monitoringcomité vaststelt dat de tekorten geleidelijk aan, jaar na jaar, afnemen. "Deze verbetering toont al duidelijk de inspanning die door de regering werd geleverd. De toekomstige uitdaging wil de regering aanpakken via economisch herstel, tewerkstelling en competitiviteit".(Belga/RR)