Eerder op de dag had de Groep van Tien de tekst formeel ondertekend, nadat de achterban van zowel werkgevers als vakbonden het licht op groen hadden gezet.

Het was nog afwachten of de federale regering zou volgen. Die wilde eerst de budgettaire gevolgen tegen het licht houden.

Donderdagmiddag stemde het kernkabinet uiteindelijk in met het akkoord, dat voor dit en volgend jaar geldt.

Het loonakkoord houdt in dat de lonen dit en volgend jaar 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index. Behalve de lonen is er ook een akkoord over de besteding van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Alle laagste uitkeringen gaan omhoog, zowel voor zieken, invaliden, gepensioneerden als werklozen.

De hoogste stijgingen zijn bestemd voor die uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen.

Ook over de SWT- of brugpensioenregelingen bereikten de sociale partners een akkoord. Alle SWT-regelingen gaan met een jaartje omhoog in 2018. Uitzondering is brugpensioen voor bedrijven in moeilijkheden. In 2016 was brugpensioen voor die bedrijven nog mogelijk op 55 jaar. Die leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar 56 jaar in 2017, wat minder streng is dan de eerder geplande verhoging naar 57 jaar.

Eerder op de dag had de Groep van Tien de tekst formeel ondertekend, nadat de achterban van zowel werkgevers als vakbonden het licht op groen hadden gezet. Het was nog afwachten of de federale regering zou volgen. Die wilde eerst de budgettaire gevolgen tegen het licht houden. Donderdagmiddag stemde het kernkabinet uiteindelijk in met het akkoord, dat voor dit en volgend jaar geldt. Het loonakkoord houdt in dat de lonen dit en volgend jaar 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index. Behalve de lonen is er ook een akkoord over de besteding van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Alle laagste uitkeringen gaan omhoog, zowel voor zieken, invaliden, gepensioneerden als werklozen. De hoogste stijgingen zijn bestemd voor die uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen. Ook over de SWT- of brugpensioenregelingen bereikten de sociale partners een akkoord. Alle SWT-regelingen gaan met een jaartje omhoog in 2018. Uitzondering is brugpensioen voor bedrijven in moeilijkheden. In 2016 was brugpensioen voor die bedrijven nog mogelijk op 55 jaar. Die leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar 56 jaar in 2017, wat minder streng is dan de eerder geplande verhoging naar 57 jaar.