België had in het kader van het groei- en stabiliteitspact aan Europa beloofd dit jaar het structurele begrotingstekort ter waarde van 0,5 procent van het bbp te verbeteren, zodat het tekort zou dalen van 2,6 naar 2,1 procent van het bbp. Daar komt niets van in huis. Zoals de kaarten nu liggen, zal er dit jaar geen sprake zijn van enige structurele verbetering, waardoor het begrotingstekort opnieuw op 2,6 procent zou landen. Dat betekent een achterstand van 2 miljard euro op het beloofde schema, een achterstand die in principe dit jaar nog opgehaald moet worden, wat zo goed als onbegonnen werk is met de tijd die er nog rest. In haar nieuwste maandbulletin roept de Europese Centrale Bank België vandaag op tot een versterking van de budgettaire strategie in 2014 en 2015 .

Regering-Di Rupo is regering van ontsporende zaken

De nieuwe regering moet dus met een serieuze achterstand van 0,5 procent aan de verdere sanering van de overheidsfinanciën beginnen. Bovendien loopt deze achterstand bij ongewijzigd beleid verder op. Zonder nieuwe maatregelen stijgt het structurele tekort in 2015 met 0,2 procent. De ontslagnemende regering laat dus dit jaar een put van 0,5 procent en volgend jaar een van 0,2 procent achter (in totaal ongeveer 3 miljard euro). Pas als deze putten gevuld zijn, kan de nieuwe regering beginnen aan de vereiste structurele inspanning van 0,6 procent die Europa in 2015 van België verwacht.

Dat de begroting bij ongewijzigd beleid automatisch uit de pas loopt, toont aan dat de budgettaire sanering van de voorbije jaren niet duurzaam is. De inspanningen zijn te veel gestoeld op belastingverhogingen en te weinig op echte besparingen. Vooral de verdere stijging van de overheidsuitgaven doet bij ongewijzigd beleid het tekort opnieuw oplopen. Mogelijk vallen er nog een paar lijken uit de kast, zoals grotere tekorten bij de gemeenten. De kans is ook groot dat een tegenvallende economische groei nog meer roet in het eten van de volgende federale regering gooit.

Toch België is op dit moment lang niet het enige land dat vierkant zijn voeten veegt aan het Stabiliteitspact. Een ruime meerderheid van de eurolanden levert onvoldoende structurele begrotingsinspanningen om te Europese afspraken te honoreren. De ECB wijst erop dat in het eurogebied de structurele begrotingsinspanning dit jaar amper 0,15 procent bedraagt. En volgend jaar zal het structurele saldo bij ongewijzigd beleid zelfs met 0,1 procent afbrokkelen. Europa bespaart zich dit jaar dus zeker niet kapot.

België had in het kader van het groei- en stabiliteitspact aan Europa beloofd dit jaar het structurele begrotingstekort ter waarde van 0,5 procent van het bbp te verbeteren, zodat het tekort zou dalen van 2,6 naar 2,1 procent van het bbp. Daar komt niets van in huis. Zoals de kaarten nu liggen, zal er dit jaar geen sprake zijn van enige structurele verbetering, waardoor het begrotingstekort opnieuw op 2,6 procent zou landen. Dat betekent een achterstand van 2 miljard euro op het beloofde schema, een achterstand die in principe dit jaar nog opgehaald moet worden, wat zo goed als onbegonnen werk is met de tijd die er nog rest. In haar nieuwste maandbulletin roept de Europese Centrale Bank België vandaag op tot een versterking van de budgettaire strategie in 2014 en 2015 .De nieuwe regering moet dus met een serieuze achterstand van 0,5 procent aan de verdere sanering van de overheidsfinanciën beginnen. Bovendien loopt deze achterstand bij ongewijzigd beleid verder op. Zonder nieuwe maatregelen stijgt het structurele tekort in 2015 met 0,2 procent. De ontslagnemende regering laat dus dit jaar een put van 0,5 procent en volgend jaar een van 0,2 procent achter (in totaal ongeveer 3 miljard euro). Pas als deze putten gevuld zijn, kan de nieuwe regering beginnen aan de vereiste structurele inspanning van 0,6 procent die Europa in 2015 van België verwacht.Dat de begroting bij ongewijzigd beleid automatisch uit de pas loopt, toont aan dat de budgettaire sanering van de voorbije jaren niet duurzaam is. De inspanningen zijn te veel gestoeld op belastingverhogingen en te weinig op echte besparingen. Vooral de verdere stijging van de overheidsuitgaven doet bij ongewijzigd beleid het tekort opnieuw oplopen. Mogelijk vallen er nog een paar lijken uit de kast, zoals grotere tekorten bij de gemeenten. De kans is ook groot dat een tegenvallende economische groei nog meer roet in het eten van de volgende federale regering gooit. Toch België is op dit moment lang niet het enige land dat vierkant zijn voeten veegt aan het Stabiliteitspact. Een ruime meerderheid van de eurolanden levert onvoldoende structurele begrotingsinspanningen om te Europese afspraken te honoreren. De ECB wijst erop dat in het eurogebied de structurele begrotingsinspanning dit jaar amper 0,15 procent bedraagt. En volgend jaar zal het structurele saldo bij ongewijzigd beleid zelfs met 0,1 procent afbrokkelen. Europa bespaart zich dit jaar dus zeker niet kapot.