Uit de nieuwe Trends Top 100.000 blijkt dat de 150.000 Belgische bedrijven die het boekjaar 2010 positief afsloten (exclusief holdings, banken en verzekeringen) samen 8,028 miljard euro aan vennootschapsbelasting betaalden op een brutowinst van 66,280 miljard euro. Dat komt neer op een effectief tarief van 12,11 procent.

De top twintig van bedrijven die het grootste bedrag aan vennootschapsbelasting betaalden, draagt niet minder dan 17,59 procent van de fiscale inkomsten uit vennootschappen: 1,39 miljard euro.

Daar wil de nieuwe regering nog een schepje bovenop doen. Het begrotingsakkoord voor 2012 bevat twee maatregelen die de fiscale druk op ondernemingen fel de hoogte in jagen: een beknotting van de notionele-intrestaftrek (1,97 miljard euro) en een meerwaardebelasting op aandelen voor bedrijven (0,15 miljard euro). De bedrijven moeten dus 2,12 miljard euro inleveren om de put in de staatsfinanciën te dempen. Op een totaal van 9,735 miljard aan vennootschapsbelasting (inclusief holdings, banken en verzekeringen) in 2010 komt dat neer op een belastingverhoging van meer dan 20 procent.

En dat terwijl de fiscale druk op ondernemingen in België al bijzonder groot is. Volgens de beroepsfederatie van technologiebedrijven Agoria dragen de Belgische vennootschappen samen 2,9 procent van het bbp bij aan de schatkist.

Geen vertrouwen
Met het verhogen van de belastingdruk op de bedrijven schiet België zichzelf in de voet. De notionele-intrestaftek beknotten bevestigt enkel het imago van ons land als onbetrouwbare en wispelturige belastingheffer.

"Je stimuleert de economie niet door de fiscale druk op ondernemingen met meer dan 20 procent te verhogen", zegt André Claes, managing partner van het Global Tax Centre Europe van Deloitte. "Nochtans zou het aantrekken van nieuwe investeringen nu dé prioriteit van de regering moeten zijn. Ons land is een kleine transiteconomie met vrij verkeer van personen en goederen."

Naast vennootschapsbelasting dragen bedrijven natuurlijk nog op andere manieren bij aan de Schatkist. "Wij vonden liefst 92 soorten belastingen op ondernemingen, inclusief socialezekerheidsbijdragen", zegt Frank Dierckx van PricewaterhouceCoopers. Daarnaast innen de bedrijven gratis, maar niet zonder kosten, belastingen voor de staat."

Multinationals vs. kmo's Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting is 33,99 procent, maar in de praktijk betalen bedrijven zelden zoveel.

Uit analyse van de GeoTop komt de denktank VKW Metena voor alle bedrijven tot een effectieve aanslagvoet van 18,5 procent. Daarin zitten wel de belastingen op wagens, registratierechten, niet-aftrekbare btw, accijnzen, enzovoort (code 640/8 van de jaarrekening). "Dat is veel lager dan het officiële tarief van 33,99 procent, maar nog altijd meer dan het gemiddelde in de eurozone (17,8%)", zegt auteur Kris Boschmans.

Die percentages verbergen wel een groot verschil in belastingdruk tussen grote en kleine bedrijven. Volgens de statistieken van de federale overheidsdienst Financiën betalen kmo's gemiddeld 21 procent en grotere ondernemingen slechts 11,1 procent. De multinationals uit de steekproef van VKW Metena betalen nog geen 5 procent.

Als gevolg van de fiscale optimalisatietechnieken ligt de fiscale druk op multinationals inderdaad lager, maar volgens Joep Konings, professor economie aan de KU Leuven, compenseren ze dat op andere gebieden. "Die multinationals creëren extra welvaart in vergelijking met een gewoon bedrijf", zegt hij. "Ze zorgen niet alleen voor directe werkgelegenheid, ze zuigen ook andere bedrijven - toeleveranciers - aan, waardoor clusters ontstaan. Ze zorgen ook voor kennisoverdracht."

Eric Pompen

Uit de nieuwe Trends Top 100.000 blijkt dat de 150.000 Belgische bedrijven die het boekjaar 2010 positief afsloten (exclusief holdings, banken en verzekeringen) samen 8,028 miljard euro aan vennootschapsbelasting betaalden op een brutowinst van 66,280 miljard euro. Dat komt neer op een effectief tarief van 12,11 procent. De top twintig van bedrijven die het grootste bedrag aan vennootschapsbelasting betaalden, draagt niet minder dan 17,59 procent van de fiscale inkomsten uit vennootschappen: 1,39 miljard euro. Daar wil de nieuwe regering nog een schepje bovenop doen. Het begrotingsakkoord voor 2012 bevat twee maatregelen die de fiscale druk op ondernemingen fel de hoogte in jagen: een beknotting van de notionele-intrestaftrek (1,97 miljard euro) en een meerwaardebelasting op aandelen voor bedrijven (0,15 miljard euro). De bedrijven moeten dus 2,12 miljard euro inleveren om de put in de staatsfinanciën te dempen. Op een totaal van 9,735 miljard aan vennootschapsbelasting (inclusief holdings, banken en verzekeringen) in 2010 komt dat neer op een belastingverhoging van meer dan 20 procent. En dat terwijl de fiscale druk op ondernemingen in België al bijzonder groot is. Volgens de beroepsfederatie van technologiebedrijven Agoria dragen de Belgische vennootschappen samen 2,9 procent van het bbp bij aan de schatkist. Geen vertrouwen Met het verhogen van de belastingdruk op de bedrijven schiet België zichzelf in de voet. De notionele-intrestaftek beknotten bevestigt enkel het imago van ons land als onbetrouwbare en wispelturige belastingheffer. "Je stimuleert de economie niet door de fiscale druk op ondernemingen met meer dan 20 procent te verhogen", zegt André Claes, managing partner van het Global Tax Centre Europe van Deloitte. "Nochtans zou het aantrekken van nieuwe investeringen nu dé prioriteit van de regering moeten zijn. Ons land is een kleine transiteconomie met vrij verkeer van personen en goederen." Naast vennootschapsbelasting dragen bedrijven natuurlijk nog op andere manieren bij aan de Schatkist. "Wij vonden liefst 92 soorten belastingen op ondernemingen, inclusief socialezekerheidsbijdragen", zegt Frank Dierckx van PricewaterhouceCoopers. Daarnaast innen de bedrijven gratis, maar niet zonder kosten, belastingen voor de staat." Multinationals vs. kmo's Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting is 33,99 procent, maar in de praktijk betalen bedrijven zelden zoveel. Uit analyse van de GeoTop komt de denktank VKW Metena voor alle bedrijven tot een effectieve aanslagvoet van 18,5 procent. Daarin zitten wel de belastingen op wagens, registratierechten, niet-aftrekbare btw, accijnzen, enzovoort (code 640/8 van de jaarrekening). "Dat is veel lager dan het officiële tarief van 33,99 procent, maar nog altijd meer dan het gemiddelde in de eurozone (17,8%)", zegt auteur Kris Boschmans. Die percentages verbergen wel een groot verschil in belastingdruk tussen grote en kleine bedrijven. Volgens de statistieken van de federale overheidsdienst Financiën betalen kmo's gemiddeld 21 procent en grotere ondernemingen slechts 11,1 procent. De multinationals uit de steekproef van VKW Metena betalen nog geen 5 procent. Als gevolg van de fiscale optimalisatietechnieken ligt de fiscale druk op multinationals inderdaad lager, maar volgens Joep Konings, professor economie aan de KU Leuven, compenseren ze dat op andere gebieden. "Die multinationals creëren extra welvaart in vergelijking met een gewoon bedrijf", zegt hij. "Ze zorgen niet alleen voor directe werkgelegenheid, ze zuigen ook andere bedrijven - toeleveranciers - aan, waardoor clusters ontstaan. Ze zorgen ook voor kennisoverdracht." Eric Pompen