Als het van de regering afhangt, dan kunnen werknemers in de toekomst pas vanaf 63 jaar hun aanvullend pensioen in handen krijgen. Tot nu toe konden we vanaf 60 jaar het kapitaal van onze groepsverzekering opvragen, op voorwaarde dat we een hogere belasting betalen (20, 18 of 16,5 % in plaats van 10 % vanaf 65 jaar). De bedoeling is om langer werken aan te moedigen. In de begrotingstabellen houdt de regering volgens de krant De Tijd rekening met een meeropbrengst voor de sociale zekerheid van 17 miljoen euro voor 2015 en 33 miljoen euro voor 2016.

"Wat wil die regering nu eigenlijk?" vraagt Anne Léonard, nationaal secretaris van het ACV zich luidop af. "Enerzijds wil de regering dat meer mensen toegang krijgen tot een hoger aanvullend pensioen. En anderzijds wil ze er een besparing van 50 miljoen euro uit halen door de minimumleeftijd op te trekken. Voor een veralgemening van het aanvullend pensioen is er vertrouwen van de werknemers in het systeem nodig. Zonder vertrouwen in het aanvullende pensioen zullen de werknemers in het loonoverleg kiezen voor andere voordelen."

Eerder kreeg dat vertrouwen in het aanvullend pensioen al een deuk, omdat de verzekeraars een variabel wettelijk minimumrendement vragen, gelinkt aan de Belgische rente, in plaats van een vast minimumrendement. Vandaag bedraagt dat minimumrendement 3,25 procent op de stortingen van de werkgever. De verzekeraars waarschuwen dat zij een minimumrendement van 3,25 procent niet kunnen blijven garanderen. "Een variabele garantie is geen garantie en zou het einde betekenen voor het aanvullende pensioen", zegt Léonard kordaat.

De sociale partners moeten tot een akkoord komen over een herziening van de wet op de aanvullende pensioenen (WAP). Bemoeilijkt de verhoging van de minimumleeftijd dit overleg?

Anne Léonard: "We zullen in ieder geval tekst en uitleg vragen aan de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, over de bedoelingen van de regering. De minister heeft het kader geschetst voor het sociale overleg in de schoot van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Daarbij was geen sprake van de verhoging van die minimumleeftijd voor het aanvullend pensioen. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, komt daar nu plots mee af. Wij willen graag dat de regering een coherent beleid in verband met het aanvullend pensioen voert. De sociale partners moeten ook het volledige plaatje krijgen om fatsoenlijk te kunnen onderhandelen."

Waarom is die minimumleeftijd belangrijk? Mensen zullen in de toekomst ook later met pensioen gaan, en dus later een aanvulling op hun pensioen nodig hebben.

Anne Léonard: "Het is waar dat de meeste mensen nu al wachten tot hun 65ste, omdat ze veel meer belast worden als ze hun kapitaal op vroegere leeftijd opnemen. In de perceptie van de werknemers is dit geen maandelijkse aanvulling op het wettelijke pensioen. Voor de werknemers is dit uitgesteld loon, een spaarpot die zij opbouwen. Een deel van de huidige koopkracht van de werknemers wordt besteed aan het aanvullend pensioen. Bijna alle werknemers kiezen uiteindelijk voor een uitkering in kapitaal, terwijl een uitkering in lijfrente ook mogelijk is. We spreken in de NAR ook over een gelijkschakeling van de fiscale behandeling van die uitkeringen in kapitaal en lijfrente. Het fiscale regime voor lijfrente is tot nu toe nadeliger. Het komt er vooral op neer dat wij het dossier in zijn volledigheid willen behandelen om tot een akkoord te komen. Het dossier opsplitsen in verschillende onderdelen is niet goed voor het vertrouwen."

Is een verlaging van het wettelijke minimumrendement voor het aanvullende pensioen voor jullie wel bespreekbaar?

Anne Léonard: "We hebben voor de zomervakantie met de werkgevers goed gediscussieerd over wat het akkoord moet bevatten. Er moet een waarborg zijn. Willen we het vertrouwen in het aanvullend pensioen herstellen, dan moeten we weten waar het geld naartoe gaat. Er moet meer transparantie komen over de beleggingen en het moet allemaal duidelijker, eenvoudiger, beter controleerbaar worden. Die minimale garantie is slechts één parameter

Als het van de regering afhangt, dan kunnen werknemers in de toekomst pas vanaf 63 jaar hun aanvullend pensioen in handen krijgen. Tot nu toe konden we vanaf 60 jaar het kapitaal van onze groepsverzekering opvragen, op voorwaarde dat we een hogere belasting betalen (20, 18 of 16,5 % in plaats van 10 % vanaf 65 jaar). De bedoeling is om langer werken aan te moedigen. In de begrotingstabellen houdt de regering volgens de krant De Tijd rekening met een meeropbrengst voor de sociale zekerheid van 17 miljoen euro voor 2015 en 33 miljoen euro voor 2016."Wat wil die regering nu eigenlijk?" vraagt Anne Léonard, nationaal secretaris van het ACV zich luidop af. "Enerzijds wil de regering dat meer mensen toegang krijgen tot een hoger aanvullend pensioen. En anderzijds wil ze er een besparing van 50 miljoen euro uit halen door de minimumleeftijd op te trekken. Voor een veralgemening van het aanvullend pensioen is er vertrouwen van de werknemers in het systeem nodig. Zonder vertrouwen in het aanvullende pensioen zullen de werknemers in het loonoverleg kiezen voor andere voordelen."Eerder kreeg dat vertrouwen in het aanvullend pensioen al een deuk, omdat de verzekeraars een variabel wettelijk minimumrendement vragen, gelinkt aan de Belgische rente, in plaats van een vast minimumrendement. Vandaag bedraagt dat minimumrendement 3,25 procent op de stortingen van de werkgever. De verzekeraars waarschuwen dat zij een minimumrendement van 3,25 procent niet kunnen blijven garanderen. "Een variabele garantie is geen garantie en zou het einde betekenen voor het aanvullende pensioen", zegt Léonard kordaat. Anne Léonard: "We zullen in ieder geval tekst en uitleg vragen aan de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, over de bedoelingen van de regering. De minister heeft het kader geschetst voor het sociale overleg in de schoot van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Daarbij was geen sprake van de verhoging van die minimumleeftijd voor het aanvullend pensioen. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, komt daar nu plots mee af. Wij willen graag dat de regering een coherent beleid in verband met het aanvullend pensioen voert. De sociale partners moeten ook het volledige plaatje krijgen om fatsoenlijk te kunnen onderhandelen."Anne Léonard: "Het is waar dat de meeste mensen nu al wachten tot hun 65ste, omdat ze veel meer belast worden als ze hun kapitaal op vroegere leeftijd opnemen. In de perceptie van de werknemers is dit geen maandelijkse aanvulling op het wettelijke pensioen. Voor de werknemers is dit uitgesteld loon, een spaarpot die zij opbouwen. Een deel van de huidige koopkracht van de werknemers wordt besteed aan het aanvullend pensioen. Bijna alle werknemers kiezen uiteindelijk voor een uitkering in kapitaal, terwijl een uitkering in lijfrente ook mogelijk is. We spreken in de NAR ook over een gelijkschakeling van de fiscale behandeling van die uitkeringen in kapitaal en lijfrente. Het fiscale regime voor lijfrente is tot nu toe nadeliger. Het komt er vooral op neer dat wij het dossier in zijn volledigheid willen behandelen om tot een akkoord te komen. Het dossier opsplitsen in verschillende onderdelen is niet goed voor het vertrouwen."Anne Léonard: "We hebben voor de zomervakantie met de werkgevers goed gediscussieerd over wat het akkoord moet bevatten. Er moet een waarborg zijn. Willen we het vertrouwen in het aanvullend pensioen herstellen, dan moeten we weten waar het geld naartoe gaat. Er moet meer transparantie komen over de beleggingen en het moet allemaal duidelijker, eenvoudiger, beter controleerbaar worden. Die minimale garantie is slechts één parameter