Premier Alexander De Croo signaleerde dat er een akkoord was via Twitter. Aan het akkoord gingen wekenlange onderhandelingen vooraf, waarin vooral de PS met de vinger werd gewezen.

Maandagavond belegde de premier nog een bilaterale onderhandelingsronde, alvorens de zeven partijen rond middernacht samen rond de tafel gingen zitten, maar blijkbaar was nadien de zaak snel beklonken. Om 09.30 uur wordt het akkoord verder toegelicht op een persconferentie aan de Wetstraat 16.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Wie krijgt minimumpensioen?

Op tafel lagen drie concrete dossiers: de toegang tot het minimumpensioen, de invoering van de pensioenbonus en een maatregel om voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te zorgen. Het deeltijds pensioen en het vervroegd pensioen verdwenen en cours de route van de onderhandelingstafel, net als de pensioenen bij Defensie en het rijdend personeel van de NMBS.Het waren vooral de toegangsvoorwaarden voor het minimumpensioen die wrijvingen tussen de zeven partijen van Vivaldi veroorzaakte. Het ging daarbij concreet om het aantal gewerkte jaren, maar ook de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin niet effectief werd gewerkt, bijvoorbeeld wegens ziekte, maar die dan wel zouden kunnen meetellen. De PS was de partij die de toegang het ruimst wilde houden, terwijl andere partijen vooral de band tussen werken (en bijdragen) en het pensioen wilden versterken.

Twintig jaar werken

Volgens het kabinet van premier De Croo zorgt het akkoord ervoor dat wie langer werkt en effectief aan de slag is, meer pensioen krijgt. Concreet betekent dit dat voor de eerste keer in ons land de toegang tot het minimumpensioen wordt beperkt tot de mensen die effectief 20 jaar gewerkt hebben aan minimum vier vijfde.De nieuwe pensioenbonus - de oude werd door de vorige regering afgeschaft - moet ervoor zorgen dat mensen die blijven doorwerken na hun vervroegd pensioen, meer pensioen krijgen. De precieze hoogte van deze pensioenbonus wordt later vastgelegd, op basis van een budgetanalyse van het Planbureau, maar zal hoe dan ook neerkomen op 300 tot 500 euro extra netto-pensioen per gewerkt jaar, plus het extra positieve effect van het langer werken, luidt het.Ook de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt aangepakt door ervoor te zorgen dat wie parttime gewerkt heeft om voor de kinderen te zorgen, meer pensioen krijgt.

Premier Alexander De Croo signaleerde dat er een akkoord was via Twitter. Aan het akkoord gingen wekenlange onderhandelingen vooraf, waarin vooral de PS met de vinger werd gewezen.Maandagavond belegde de premier nog een bilaterale onderhandelingsronde, alvorens de zeven partijen rond middernacht samen rond de tafel gingen zitten, maar blijkbaar was nadien de zaak snel beklonken. Om 09.30 uur wordt het akkoord verder toegelicht op een persconferentie aan de Wetstraat 16.Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)Op tafel lagen drie concrete dossiers: de toegang tot het minimumpensioen, de invoering van de pensioenbonus en een maatregel om voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te zorgen. Het deeltijds pensioen en het vervroegd pensioen verdwenen en cours de route van de onderhandelingstafel, net als de pensioenen bij Defensie en het rijdend personeel van de NMBS.Het waren vooral de toegangsvoorwaarden voor het minimumpensioen die wrijvingen tussen de zeven partijen van Vivaldi veroorzaakte. Het ging daarbij concreet om het aantal gewerkte jaren, maar ook de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin niet effectief werd gewerkt, bijvoorbeeld wegens ziekte, maar die dan wel zouden kunnen meetellen. De PS was de partij die de toegang het ruimst wilde houden, terwijl andere partijen vooral de band tussen werken (en bijdragen) en het pensioen wilden versterken.Volgens het kabinet van premier De Croo zorgt het akkoord ervoor dat wie langer werkt en effectief aan de slag is, meer pensioen krijgt. Concreet betekent dit dat voor de eerste keer in ons land de toegang tot het minimumpensioen wordt beperkt tot de mensen die effectief 20 jaar gewerkt hebben aan minimum vier vijfde.De nieuwe pensioenbonus - de oude werd door de vorige regering afgeschaft - moet ervoor zorgen dat mensen die blijven doorwerken na hun vervroegd pensioen, meer pensioen krijgen. De precieze hoogte van deze pensioenbonus wordt later vastgelegd, op basis van een budgetanalyse van het Planbureau, maar zal hoe dan ook neerkomen op 300 tot 500 euro extra netto-pensioen per gewerkt jaar, plus het extra positieve effect van het langer werken, luidt het.Ook de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt aangepakt door ervoor te zorgen dat wie parttime gewerkt heeft om voor de kinderen te zorgen, meer pensioen krijgt.