Op de arbeidsmarkt hebben vooral de jongeren zwaar te lijden gehad van de recessie van 2009.Dat staat in de studie 'De Belgische arbeidsmarkt tijdens en na de crisis' van de Nationale Bank.

De werkgelegenheid van de -25 jarigen liep onmiskenbaar terug, een ontwikkeling die na de crisis aanhield. In 2009 daalde de werkgelegenheid van de 15- tot 24-jarigen met 7 procent. Nemen we de conjunctuurgevoelige sectoren (bouw en industrie) dan daalde de werkgelegenheid zelfs met bijna 10 procent.

In 2010 daalde de werkgelegenheid in die leeftijdscategorie nog altijd, maar in minder sterke mate: -4 procent over alle sectoren heen, -5 procent in de conjunctuurgevoelige branches.

Gevoeliger

Jongeren zijn traditioneel veel gevoeliger voor conjuncturele schommelingen, aangezien jongeren vaak nog geen vaste baan of weinig ervaring hebben.

Zelfs voor de hooggeschoolden ging de werkgelegenheid zowel in 2009 als in 2010 er aanzienlijk op achteruit.

Tijdelijke werkloosheid

De werkgelegenheid bij de 25- tot 54-jarigen nam in de periode 2009-'10 amper af. Veel bedrijven hebben in die periode gebruik gemaakt van de stelsels van tijdelijke werkloosheid.

Voor de 55- tot -64-jarigen nam de werkgelegenheid tijdens beide periodes duidelijk toe wat betekent dat de structurele tendens van de afgelopen jaren aanhield (+4% in 2009 en +10% een jaar later).

Deze tendens hangt volgens de studie van de Nationale Bank samen "met de verhoogde pensioenleeftijd voor vrouwen, de in het Generatiepact genomen maatregelen en de uitbreiding van deeltijdwerk (onder andere via het stelsel van tijdskrediet) om langer aan de slag te blijven". (AM)

Op de arbeidsmarkt hebben vooral de jongeren zwaar te lijden gehad van de recessie van 2009.Dat staat in de studie 'De Belgische arbeidsmarkt tijdens en na de crisis' van de Nationale Bank. De werkgelegenheid van de -25 jarigen liep onmiskenbaar terug, een ontwikkeling die na de crisis aanhield. In 2009 daalde de werkgelegenheid van de 15- tot 24-jarigen met 7 procent. Nemen we de conjunctuurgevoelige sectoren (bouw en industrie) dan daalde de werkgelegenheid zelfs met bijna 10 procent. In 2010 daalde de werkgelegenheid in die leeftijdscategorie nog altijd, maar in minder sterke mate: -4 procent over alle sectoren heen, -5 procent in de conjunctuurgevoelige branches. Gevoeliger Jongeren zijn traditioneel veel gevoeliger voor conjuncturele schommelingen, aangezien jongeren vaak nog geen vaste baan of weinig ervaring hebben. Zelfs voor de hooggeschoolden ging de werkgelegenheid zowel in 2009 als in 2010 er aanzienlijk op achteruit. Tijdelijke werkloosheid De werkgelegenheid bij de 25- tot 54-jarigen nam in de periode 2009-'10 amper af. Veel bedrijven hebben in die periode gebruik gemaakt van de stelsels van tijdelijke werkloosheid. Voor de 55- tot -64-jarigen nam de werkgelegenheid tijdens beide periodes duidelijk toe wat betekent dat de structurele tendens van de afgelopen jaren aanhield (+4% in 2009 en +10% een jaar later). Deze tendens hangt volgens de studie van de Nationale Bank samen "met de verhoogde pensioenleeftijd voor vrouwen, de in het Generatiepact genomen maatregelen en de uitbreiding van deeltijdwerk (onder andere via het stelsel van tijdskrediet) om langer aan de slag te blijven". (AM)