712 bladzijden telt de zesde editie van de Global Environment Outlook van de Verenigde Naties (VN), de recentste publicatie waaraan Paul Ekins, hoogleraar milieubeleid aan het University College Londen, heeft meegewerkt. De turf schetst de toestand van het milieu en telde dat in 2015 alleen al 9 miljoen mensen stierven als gevolg van milieuverontreiniging. "Dat gaat over het milieu, niet over duurzaamheid. In de VN zijn sommige landen ertegen dat je over duurzaamheid spreekt. Ze vinden die term te beperkend. Terwijl investeren in je natuurlijke kapitaal minstens evenveel, zo niet meer economische groei kan opleveren."
...