Vandaag kunnen de fiscus en het gerecht in de databank van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) alleen zien welke bankrekeningen iemand heeft. Pas als er vermoedens van fraude zijn, kan een bankonderzoek bevolen worden. Daarna kan de bank verplicht worden inzage te geven in het saldo van iemands rekening.

De regering wil die tijdrovende stap overslaan. De opzet is dat banken voortaan elk jaar ook de saldi van de Belgische bankrekeningen en bepaalde verzekeringscontracten bezorgen aan het CAP. Dat betekent dat de fiscus bij vermoedens van fraude, witwassen, financiering van terreur en voor de invordering van fiscale schulden naar de saldi kan kijken.

Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit verwerpt die plannen in een pittig advies. 'Het ontwerp toont niet voldoende aan op welke wijze de verplichte mededeling (...) noodzakelijk is (...)', stelt de privacywaakhond. Ook wordt ook de argumentatie van tafel geveegd dat de coronacrisis een extra reden is om iedereen te doen bijdragen aan gezondheidszorg en relance.

Het advies is niet bindend, maar wel vervelend voor de regering. Burgers kunnen het aangrijpen om klachten in te dienen. Het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) reageert dat het advies ten gronde wordt geanalyseerd om de uitbreiding bijkomend te beargumenteren.

Vandaag kunnen de fiscus en het gerecht in de databank van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) alleen zien welke bankrekeningen iemand heeft. Pas als er vermoedens van fraude zijn, kan een bankonderzoek bevolen worden. Daarna kan de bank verplicht worden inzage te geven in het saldo van iemands rekening. De regering wil die tijdrovende stap overslaan. De opzet is dat banken voortaan elk jaar ook de saldi van de Belgische bankrekeningen en bepaalde verzekeringscontracten bezorgen aan het CAP. Dat betekent dat de fiscus bij vermoedens van fraude, witwassen, financiering van terreur en voor de invordering van fiscale schulden naar de saldi kan kijken. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit verwerpt die plannen in een pittig advies. 'Het ontwerp toont niet voldoende aan op welke wijze de verplichte mededeling (...) noodzakelijk is (...)', stelt de privacywaakhond. Ook wordt ook de argumentatie van tafel geveegd dat de coronacrisis een extra reden is om iedereen te doen bijdragen aan gezondheidszorg en relance. Het advies is niet bindend, maar wel vervelend voor de regering. Burgers kunnen het aangrijpen om klachten in te dienen. Het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) reageert dat het advies ten gronde wordt geanalyseerd om de uitbreiding bijkomend te beargumenteren.