"De bedrijven mogen niet het slachtoffer worden van het geruzie tussen vakbonden en het syndicale opbod dat in de aanloop naar de sociale verkiezingen al volop bezig is," waarschuwt hij.

Werkgevers ergeren er zich dezer dagen over dat het ABVV en het ACLVB blijven pleiten voor vrije onderhandelingen in de sectoren en manieren zoeken om de loonnorm te omzeilen. Nochtans is die in het parlement gestemd en is die zeer duidelijk: bovenop de automatische indexaanpassingen is enkel een reële loonstijging van 0,3 procent toegelaten in 2012. "Niemand staat boven de wet," zegt Pieter Timmermans, directeur bij het Verbond van Belgische Ondermeningen (VBO), "Wij waren voor een onderhandeld interprofessioneel akkoord. Dat is er niet gekomen door het njet van twee vakbonden. Maar een wet legt nu op wat de grenzen zijn. In de aanloop naar het sectoraal overleg roepen sommige mensen binnen de vakbonden op om de wet niet toe te passen. Hoe zouden de ministers van Werk en Sociale Zaken reageren indien werkgevers zeggen dat ze de wetgeving op de betaling van RSZ-bijdragen en wedden niet toepassen?"

Kan je nieuwe afspraken maken met het ACV en het ABVV die al een hele tijd onder elkaar aan het kibbelen zijn? Ze betogen apart en beschuldigen elkaar van leden weg te kopen. Pieter Timmermans: "Daarom doe ik een oproep naar de vakbonden: stop er mee! Wij werkgevers willen geen slachtoffer worden van jullie onderlinge ruzies. Wij willen ook geen slachtoffer zijn van het opbod dat nu bezig is in de aanloop van de sociale verkiezingen van 2012."

U blijft het IPA een historisch akkoord noemen. Waarom? Pieter Timmermans: "Het ontwerpakkoord voorzag dat de lonen in 2011 enkel geïndexeerd worden. Wel, in 1993 heeft Dehaene dat bij wet moeten opleggen. Nu hebben de sociale partners dat afgesproken. Twee: het naar elkaar toegroeien van het arbeiders-bediendenstatuut. We zijn eindelijk van de tekentafel naar de ruwbouw gegaan. Voorheen geraakte niemand verder dan mooie plannen. Drie: we gingen de nefaste effecten van de index bestuderen. Er is vroeger nooit een ontwerp-IPA-geweest waar we de indexproblematiek gingen bekijken."

De afgesproken studie over de oorzaken en impact van de hogere inflatie in België heeft de regering in het finaal IPA niet weerhouden. Pieter Timmermans: "Een historische vergissing. De werkgevers hadden ook niet de afschaffing van de automatische indexering op tafel gelegd. We hebben wel gezegd dat we de perverse effecten zoals de tweede ronde-effecten in kaart willen brengen en daar de nodige conclusies aan koppelen."

Dit najaar moet het Generatiepact worden herzien. Betekent dit opnieuw lange onderhandelingen? Pieter Timmermans: "We zullen een aantal maanden voor de sociale verkiezingen van 2012 zijn en dat dreigt de zaak lam te leggen. Het syndicale opbod in de aanloop daar naartoe is al volop bezig. Ik merk het nu al bij het sectoraal overleg hoe die onderliggende profileringsdrang een rol speelt. Daarom aanvaarden wij niet dat bedrijven het slachtoffer wordt van de onderlinge concurrentie tussen vakbonden."

A.M.

"De bedrijven mogen niet het slachtoffer worden van het geruzie tussen vakbonden en het syndicale opbod dat in de aanloop naar de sociale verkiezingen al volop bezig is," waarschuwt hij. Werkgevers ergeren er zich dezer dagen over dat het ABVV en het ACLVB blijven pleiten voor vrije onderhandelingen in de sectoren en manieren zoeken om de loonnorm te omzeilen. Nochtans is die in het parlement gestemd en is die zeer duidelijk: bovenop de automatische indexaanpassingen is enkel een reële loonstijging van 0,3 procent toegelaten in 2012. "Niemand staat boven de wet," zegt Pieter Timmermans, directeur bij het Verbond van Belgische Ondermeningen (VBO), "Wij waren voor een onderhandeld interprofessioneel akkoord. Dat is er niet gekomen door het njet van twee vakbonden. Maar een wet legt nu op wat de grenzen zijn. In de aanloop naar het sectoraal overleg roepen sommige mensen binnen de vakbonden op om de wet niet toe te passen. Hoe zouden de ministers van Werk en Sociale Zaken reageren indien werkgevers zeggen dat ze de wetgeving op de betaling van RSZ-bijdragen en wedden niet toepassen?" Kan je nieuwe afspraken maken met het ACV en het ABVV die al een hele tijd onder elkaar aan het kibbelen zijn? Ze betogen apart en beschuldigen elkaar van leden weg te kopen. Pieter Timmermans: "Daarom doe ik een oproep naar de vakbonden: stop er mee! Wij werkgevers willen geen slachtoffer worden van jullie onderlinge ruzies. Wij willen ook geen slachtoffer zijn van het opbod dat nu bezig is in de aanloop van de sociale verkiezingen van 2012." U blijft het IPA een historisch akkoord noemen. Waarom? Pieter Timmermans: "Het ontwerpakkoord voorzag dat de lonen in 2011 enkel geïndexeerd worden. Wel, in 1993 heeft Dehaene dat bij wet moeten opleggen. Nu hebben de sociale partners dat afgesproken. Twee: het naar elkaar toegroeien van het arbeiders-bediendenstatuut. We zijn eindelijk van de tekentafel naar de ruwbouw gegaan. Voorheen geraakte niemand verder dan mooie plannen. Drie: we gingen de nefaste effecten van de index bestuderen. Er is vroeger nooit een ontwerp-IPA-geweest waar we de indexproblematiek gingen bekijken." De afgesproken studie over de oorzaken en impact van de hogere inflatie in België heeft de regering in het finaal IPA niet weerhouden. Pieter Timmermans: "Een historische vergissing. De werkgevers hadden ook niet de afschaffing van de automatische indexering op tafel gelegd. We hebben wel gezegd dat we de perverse effecten zoals de tweede ronde-effecten in kaart willen brengen en daar de nodige conclusies aan koppelen." Dit najaar moet het Generatiepact worden herzien. Betekent dit opnieuw lange onderhandelingen? Pieter Timmermans: "We zullen een aantal maanden voor de sociale verkiezingen van 2012 zijn en dat dreigt de zaak lam te leggen. Het syndicale opbod in de aanloop daar naartoe is al volop bezig. Ik merk het nu al bij het sectoraal overleg hoe die onderliggende profileringsdrang een rol speelt. Daarom aanvaarden wij niet dat bedrijven het slachtoffer wordt van de onderlinge concurrentie tussen vakbonden."A.M.