"Het debat over het relancebeleid is van start gegaan en ik merk dat de regeringspartijen allemaal belang hechten aan het versterken van het concurrentievermogen van de ondernemingen," zegt Pieter Timmermans, "Dat hebben de werkgevers gemist in het regeerakkoord. Nu wordt er eindelijk over gepraat."

Het probleem met elk relanceplan is dat het voor sommigen veel geld moet kosten: meer uitgaven, meer overheidsinvesteringen. Dreigt hier niet opnieuw een rood spoor getrokken te worden door de al precaire overheidsfinanciën?

Pieter Timmermans: "Een relanceplan dat een gat slaat in de begroting heeft afgeleide kosten die vele malen hoger ligt dan de terugverdieneffecten die het met zich meebrengt. Dat is bekend. Groei gaat toch vooral samen met het herstel van concurrentievermogen. Welke landen hebben vandaag geen problemen? Zij die eerst de concurrentiekracht van hun bedrijven versterken, zo een draagvlak creëren voor innovatie en investeringen en daarna kiezen voor loonsverhogingen en extra koopkracht. De vruchten plukken van economische groei vooraleer het concurrentievermogen hersteld is, dat heb ik nog nooit gezien. Ik ben dan ook niet verwonderd door wat in Duitsland gebeurt. Waar mogelijk worden werknemers die aan het model hebben bijgedragen, financieel beloond. Eerst welvaart creëren, en dan verdelen. Wij denken eerst aan verdelen en hopen tegelijk groei en welvaart te creëren."

Is er in budgettair moeilijke tijden nog ruimte voor extra lastenverlagingen op arbeid? En wat vindt u van een verschuiving van belastingen naar milieu en consumptie?

Pieter Timmermans: "Ik ga niet akkoord met de vakbonden die zeggen dat 100 euro minder lasten op arbeid direct moeten gecompenseerd worden door 100 euro nieuwe inkomsten elders. Laten we eerst kijken waar er nog besparingen of efficiëntiewinsten mogelijk zijn."

"Ten tweede: hou bij een lastenverlaging rekening met terugverdieneffecten. Ook vakbonden zeggen dat lagere arbeidskosten jobs opleveren. En pas in derde instantie kan je op zoek gaan naar nieuwe inkomsten."

"Je kan die drie soorten maatregelen uitrollen over een periode van drie jaar. Daarbij kiezen we het best eerst voor lastenverlagingen en besparingen. De terugverdieneffecten zullen jaar na jaar toenemen. Als laatste kunnen dan de geplande belastingverhogingen eventueel tijdelijk of minder verregaand worden opgelegd. De regering moet een driejarenplan opstellen, dat een signaal geeft aan buitenlandse investeerders en vertrouwen werkt bij de bedrijven." (A.M.)

Het volledige interview leest u in Trends van deze week.

"Het debat over het relancebeleid is van start gegaan en ik merk dat de regeringspartijen allemaal belang hechten aan het versterken van het concurrentievermogen van de ondernemingen," zegt Pieter Timmermans, "Dat hebben de werkgevers gemist in het regeerakkoord. Nu wordt er eindelijk over gepraat." Het probleem met elk relanceplan is dat het voor sommigen veel geld moet kosten: meer uitgaven, meer overheidsinvesteringen. Dreigt hier niet opnieuw een rood spoor getrokken te worden door de al precaire overheidsfinanciën? Pieter Timmermans: "Een relanceplan dat een gat slaat in de begroting heeft afgeleide kosten die vele malen hoger ligt dan de terugverdieneffecten die het met zich meebrengt. Dat is bekend. Groei gaat toch vooral samen met het herstel van concurrentievermogen. Welke landen hebben vandaag geen problemen? Zij die eerst de concurrentiekracht van hun bedrijven versterken, zo een draagvlak creëren voor innovatie en investeringen en daarna kiezen voor loonsverhogingen en extra koopkracht. De vruchten plukken van economische groei vooraleer het concurrentievermogen hersteld is, dat heb ik nog nooit gezien. Ik ben dan ook niet verwonderd door wat in Duitsland gebeurt. Waar mogelijk worden werknemers die aan het model hebben bijgedragen, financieel beloond. Eerst welvaart creëren, en dan verdelen. Wij denken eerst aan verdelen en hopen tegelijk groei en welvaart te creëren." Is er in budgettair moeilijke tijden nog ruimte voor extra lastenverlagingen op arbeid? En wat vindt u van een verschuiving van belastingen naar milieu en consumptie? Pieter Timmermans: "Ik ga niet akkoord met de vakbonden die zeggen dat 100 euro minder lasten op arbeid direct moeten gecompenseerd worden door 100 euro nieuwe inkomsten elders. Laten we eerst kijken waar er nog besparingen of efficiëntiewinsten mogelijk zijn." "Ten tweede: hou bij een lastenverlaging rekening met terugverdieneffecten. Ook vakbonden zeggen dat lagere arbeidskosten jobs opleveren. En pas in derde instantie kan je op zoek gaan naar nieuwe inkomsten." "Je kan die drie soorten maatregelen uitrollen over een periode van drie jaar. Daarbij kiezen we het best eerst voor lastenverlagingen en besparingen. De terugverdieneffecten zullen jaar na jaar toenemen. Als laatste kunnen dan de geplande belastingverhogingen eventueel tijdelijk of minder verregaand worden opgelegd. De regering moet een driejarenplan opstellen, dat een signaal geeft aan buitenlandse investeerders en vertrouwen werkt bij de bedrijven." (A.M.) Het volledige interview leest u in Trends van deze week.