Dat zegt Agoria-topman Paul Soete in een reactie op de klacht die het ACLVB bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft ingediend. De liberale vakbond verzet zich tegen de Belgische loonnorm, omdat die vrije loononderhandelingen in België niet mogelijk maakt.

De vakbonden ergeren zich steeds meer aan de loonnorm zoals die in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor 2011-2012 is vastgelegd. Die bepaalt dat er enkel in 2012 ruimte is voor een reële loonstijging van 0,3 procent bovenop de automatische index. Dat is wettelijk vastgelegd, en CAO's die deze norm niet respecteren kunnen nietig worden verklaard.

In de sectoren van graniet- en zandsteenwinning hebben de sociale partners CAO's afgesloten met loonsverhogingen die hoger liggen dan de loonnorm. Onwettelijk dus, en bijgevolg zal minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) deze CAO's niet bindend verklaren. Dat zint het ACLVB niet want de liberale vakbond wil vrije loononderhandelingen zodat het mogelijk moet zijn om akkoorden te sluiten boven die loonnorm.

"Een vreemde redenering," zegt Paul Soete, topman van technologiefederatie Agoria, "Wij zijn als werkgever verplicht om de automatische index toe te passen plus daar bovenop een reële loonstijging. Omdat de inflatie in België hoger is dan in de buurlanden loopt onze loonkostenhandicap verder op, en door de automatische index moeten wij dat als bedrijven ondergaan. We kunnen evengoed naar de IAO stappen om daar een klacht tegen in te dienen."

Bij de werkgevers is er niet alleen ergernis over de stijgende inflatie (3,75% dit jaar, terwijl de CRB aanvankelijk 2,1% had verwacht) die de loonkosten verder de pan doen uitswingen. Tijdens het sociaal overleg in de bedrijven neemt de druk toe om loonsverhogingen boven de loonnorm toe te staan. Bedrijven moeten hier vaak inbinden, omdat de krapte op de arbeidsmarkt de lonen onder druk zet. Arbeidsmarktexperts stellen vast dat er verschillende alternatieve systemen bestaan om de loonnorm te ontwijken zonder een onwettelijke CAO af te sluiten. Dat is bijvoorbeeld het geval met winstdeelnames, innovatiepremies en bijdragen voor 'sociale' aanvullende pensioenstelsels.

Alain Mouton

Dat zegt Agoria-topman Paul Soete in een reactie op de klacht die het ACLVB bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft ingediend. De liberale vakbond verzet zich tegen de Belgische loonnorm, omdat die vrije loononderhandelingen in België niet mogelijk maakt. De vakbonden ergeren zich steeds meer aan de loonnorm zoals die in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor 2011-2012 is vastgelegd. Die bepaalt dat er enkel in 2012 ruimte is voor een reële loonstijging van 0,3 procent bovenop de automatische index. Dat is wettelijk vastgelegd, en CAO's die deze norm niet respecteren kunnen nietig worden verklaard. In de sectoren van graniet- en zandsteenwinning hebben de sociale partners CAO's afgesloten met loonsverhogingen die hoger liggen dan de loonnorm. Onwettelijk dus, en bijgevolg zal minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) deze CAO's niet bindend verklaren. Dat zint het ACLVB niet want de liberale vakbond wil vrije loononderhandelingen zodat het mogelijk moet zijn om akkoorden te sluiten boven die loonnorm. "Een vreemde redenering," zegt Paul Soete, topman van technologiefederatie Agoria, "Wij zijn als werkgever verplicht om de automatische index toe te passen plus daar bovenop een reële loonstijging. Omdat de inflatie in België hoger is dan in de buurlanden loopt onze loonkostenhandicap verder op, en door de automatische index moeten wij dat als bedrijven ondergaan. We kunnen evengoed naar de IAO stappen om daar een klacht tegen in te dienen." Bij de werkgevers is er niet alleen ergernis over de stijgende inflatie (3,75% dit jaar, terwijl de CRB aanvankelijk 2,1% had verwacht) die de loonkosten verder de pan doen uitswingen. Tijdens het sociaal overleg in de bedrijven neemt de druk toe om loonsverhogingen boven de loonnorm toe te staan. Bedrijven moeten hier vaak inbinden, omdat de krapte op de arbeidsmarkt de lonen onder druk zet. Arbeidsmarktexperts stellen vast dat er verschillende alternatieve systemen bestaan om de loonnorm te ontwijken zonder een onwettelijke CAO af te sluiten. Dat is bijvoorbeeld het geval met winstdeelnames, innovatiepremies en bijdragen voor 'sociale' aanvullende pensioenstelsels. Alain Mouton