Begin 2011 sloten de sociale partners een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) af, maar het socialistische ABVV en de liberale ACLVB schoten het af. Ze vonden de reële loonmarge voor 2011-'12 (+0,3%) te weinig en zagen geen heil in de voorstellen om het statuut van arbeiders en bedienden en in eerste instantie de opzegtermijnen naar elkaar toe te doen groeien. De regering van lopende zaken stuurde het IPA dan maar zelf bij een goot het in wetteksten.

"Nochtans hebben de werkgevers de weg van het ABVV bewandeld", blikt Paul Soete, topman van de technologiefederatie Agoria, terug. "Het was de weg van de geleidelijkheid, waarbij de statuten naar elkaar toe zouden groeien zonder het eindpunt vast te leggen."

Deze zomer stelde een arrest van het Grondwettelijk Hof dat tegen 8 juli 2013 alle verschillen in sociaal statuut tussen arbeiders en bedienden verdwenen moeten zijn. Hopen de vakbonden door te wachten tot 2013 hun zin te krijgen?

Soete: "Het interprofessioneel overleg ligt in coma en zal misschien na de sociale verkiezingen wat gereanimeerd worden. Het ABVV is zijn onderhandelingscapaciteit op interprofessioneel niveau kwijt. Dat hoor je bij de centrales van het ABVV. De socialistische vakbond is nog een pressiegroep, maar als onderhandelingspartner staat hij buitenspel. De sociale partners kunnen het dossier-arbeiders-bedienden niet aanpakken. De bal ligt in de kamp van de regering. De werkgevers zullen daar moet lobbyen, want onderhandelen zal weinig zin hebben."

Ondanks een bescheiden loonakkoord zal onze loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden in 2012 weer toenemen. De vakbonden beweren dan weer dat het verschil dankzij royale loonakkoorden in Duitsland zal afnemen. Wie heeft gelijk?

Soete: "In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de Duitse loonkosten inderdaad de hoogte in geschoten. Als wij onze Duitse collega's daar vragen over stellen, dan horen we dat het komt door eenmalige premies. In het derde kwartaal is dat effect afgevlakt. Er is geen Duitse inhaalbeweging. Volgens de Europese sixpack-regels wordt de competitiviteit van de bedrijven gemeten aan de loonkosten per eenheid product, gecorrigeerd voor productiviteit. Wel, in het derde kwartaal zijn de Duitse loonkosten gedaald en de onze gestegen."

"De loonkosten zullen bij ons sneller blijven stijgen omdat de inflatie in België nu eenmaal hoger ligt. Nu volgen wij naast de rentespread ook de inflatiespread met Duitsland. De inflatie lag in november 1,45 procentpunt hoger in België dan in Duitsland."

Wat moet er gebeuren om die hogere Belgische inflatie te counteren?

Soete: "Het Observatorium voor de Prijzen zegt al zes maanden op rij dat de prijs van achttien producten duidelijk te snel stijgt. Geen kat doet iets. De regering in lopende zaken had een excuus, nu hopen we dat nieuwe minister van Economische Zaken, Johan Vande Lanotte, optreedt. Wat hij precies doet - ingrijpen in de energieprijzen of in het indexeringmechanisme - is mij om het even."

"Agoria gaat ervan uit dat een indexsprong van de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen overslaan 2 miljard euro opbrengt. Doe je het ook in de privésector, dan komt daar nog eens 3 miljard euro bij."

Alain Mouton

Begin 2011 sloten de sociale partners een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) af, maar het socialistische ABVV en de liberale ACLVB schoten het af. Ze vonden de reële loonmarge voor 2011-'12 (+0,3%) te weinig en zagen geen heil in de voorstellen om het statuut van arbeiders en bedienden en in eerste instantie de opzegtermijnen naar elkaar toe te doen groeien. De regering van lopende zaken stuurde het IPA dan maar zelf bij een goot het in wetteksten. "Nochtans hebben de werkgevers de weg van het ABVV bewandeld", blikt Paul Soete, topman van de technologiefederatie Agoria, terug. "Het was de weg van de geleidelijkheid, waarbij de statuten naar elkaar toe zouden groeien zonder het eindpunt vast te leggen." Deze zomer stelde een arrest van het Grondwettelijk Hof dat tegen 8 juli 2013 alle verschillen in sociaal statuut tussen arbeiders en bedienden verdwenen moeten zijn. Hopen de vakbonden door te wachten tot 2013 hun zin te krijgen? Soete: "Het interprofessioneel overleg ligt in coma en zal misschien na de sociale verkiezingen wat gereanimeerd worden. Het ABVV is zijn onderhandelingscapaciteit op interprofessioneel niveau kwijt. Dat hoor je bij de centrales van het ABVV. De socialistische vakbond is nog een pressiegroep, maar als onderhandelingspartner staat hij buitenspel. De sociale partners kunnen het dossier-arbeiders-bedienden niet aanpakken. De bal ligt in de kamp van de regering. De werkgevers zullen daar moet lobbyen, want onderhandelen zal weinig zin hebben." Ondanks een bescheiden loonakkoord zal onze loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden in 2012 weer toenemen. De vakbonden beweren dan weer dat het verschil dankzij royale loonakkoorden in Duitsland zal afnemen. Wie heeft gelijk? Soete: "In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de Duitse loonkosten inderdaad de hoogte in geschoten. Als wij onze Duitse collega's daar vragen over stellen, dan horen we dat het komt door eenmalige premies. In het derde kwartaal is dat effect afgevlakt. Er is geen Duitse inhaalbeweging. Volgens de Europese sixpack-regels wordt de competitiviteit van de bedrijven gemeten aan de loonkosten per eenheid product, gecorrigeerd voor productiviteit. Wel, in het derde kwartaal zijn de Duitse loonkosten gedaald en de onze gestegen." "De loonkosten zullen bij ons sneller blijven stijgen omdat de inflatie in België nu eenmaal hoger ligt. Nu volgen wij naast de rentespread ook de inflatiespread met Duitsland. De inflatie lag in november 1,45 procentpunt hoger in België dan in Duitsland." Wat moet er gebeuren om die hogere Belgische inflatie te counteren? Soete: "Het Observatorium voor de Prijzen zegt al zes maanden op rij dat de prijs van achttien producten duidelijk te snel stijgt. Geen kat doet iets. De regering in lopende zaken had een excuus, nu hopen we dat nieuwe minister van Economische Zaken, Johan Vande Lanotte, optreedt. Wat hij precies doet - ingrijpen in de energieprijzen of in het indexeringmechanisme - is mij om het even." "Agoria gaat ervan uit dat een indexsprong van de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen overslaan 2 miljard euro opbrengt. Doe je het ook in de privésector, dan komt daar nog eens 3 miljard euro bij." Alain Mouton