Hoe moet de Europese Unie reageren op de beslissing van het Britse volk om uit de Europese Unie te stappen? Volgens econoom Paul De Grauwe is dat de vraag die het politieke debat in Europa overheerst.

In zijn blogpost stelt De Grauwe vast dat de Europese Unie vandaag lijdt onder een zeer negatief imago, 'niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere delen van de EU', wat leidt tot een afwijzing van het Europese project.

Volgens de econoom valt die negatieve houding te verklaren door het onvermogen van de Europese Unie om een mechanisme op te starten dat de slachtoffers van de heersende globalisering beschermt.

Erger zelfs, terwijl de EU de rol van de nationale regeringen als regulator heeft beperkt, heeft diezelfde Unie te weinig gedaan om de rol van beschermer over te nemen, aldus De Grauwe.

De Europese instellingen hebben volgens de econoom de poorten opengezet voor de globalisering - 'waar op zich niets mis mee is', maar voor de slachtoffers van de globalisering zijn er te weinig middelen voorzien. Het sociale beleid is namelijk in handen van de nationale overheden, terwijl de slagkracht van dat nationale beleid beperkt wordt door fiscale regels die werden opgelegd door diezelfde Europese instellingen.

Kortom, wie het al moeilijk had, kreeg het de afgelopen vijf jaar - mede door de opgelegde structurele hervormingen - nog moeilijker, luidt het. Economische stagnatie en toenemende werkloosheid hebben degenen die al getroffen werden door de globalisering nog harder getroffen, stelt de econoom vast. Het kan dan ook niet verbazen dat het verzet tegen het beleid van de Europese instellingen ook na de brexit zal toenemen als Europa vasthoudt aan haar besparingsbeleid , waarschuwt De Grauwe.

Volgens De Grauwe zorgen de structurele hervormingen overigens voor een al te beperkte economische groei. Wil Europa het tij doen keren, dan moeten om te beginnen de overheidsinvesteringen worden gestimuleerd, aldus de econoom. (BO)

Hoe moet de Europese Unie reageren op de beslissing van het Britse volk om uit de Europese Unie te stappen? Volgens econoom Paul De Grauwe is dat de vraag die het politieke debat in Europa overheerst.In zijn blogpost stelt De Grauwe vast dat de Europese Unie vandaag lijdt onder een zeer negatief imago, 'niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere delen van de EU', wat leidt tot een afwijzing van het Europese project. Volgens de econoom valt die negatieve houding te verklaren door het onvermogen van de Europese Unie om een mechanisme op te starten dat de slachtoffers van de heersende globalisering beschermt. Erger zelfs, terwijl de EU de rol van de nationale regeringen als regulator heeft beperkt, heeft diezelfde Unie te weinig gedaan om de rol van beschermer over te nemen, aldus De Grauwe.De Europese instellingen hebben volgens de econoom de poorten opengezet voor de globalisering - 'waar op zich niets mis mee is', maar voor de slachtoffers van de globalisering zijn er te weinig middelen voorzien. Het sociale beleid is namelijk in handen van de nationale overheden, terwijl de slagkracht van dat nationale beleid beperkt wordt door fiscale regels die werden opgelegd door diezelfde Europese instellingen. Kortom, wie het al moeilijk had, kreeg het de afgelopen vijf jaar - mede door de opgelegde structurele hervormingen - nog moeilijker, luidt het. Economische stagnatie en toenemende werkloosheid hebben degenen die al getroffen werden door de globalisering nog harder getroffen, stelt de econoom vast. Het kan dan ook niet verbazen dat het verzet tegen het beleid van de Europese instellingen ook na de brexit zal toenemen als Europa vasthoudt aan haar besparingsbeleid , waarschuwt De Grauwe. Volgens De Grauwe zorgen de structurele hervormingen overigens voor een al te beperkte economische groei. Wil Europa het tij doen keren, dan moeten om te beginnen de overheidsinvesteringen worden gestimuleerd, aldus de econoom. (BO)