Koen Van den Heuvel vindt dat ondernemers in de handelskernen moeten ondersteund worden zodat ze "niet het slachtoffer worden van megalomane shoppingcentra".

Het persbericht van de CD&V-fractieleider volgde kort na de bekendmaking van de regeringsbeslissing (met bevoegde CD&V-minister). In dat bericht verwijst Koen Van den Heuvel onder meer naar de blijvende zorgen rond "mobiliteit en de leefbaarheid van de handelskernen in de directe omgeving van het project".

Van den Heuvel, die als burgemeester van Puurs ook de gevolgen van het shoppingcenter zal voelen, noemt projecten als Uplace "uitlopers van een beleid dat in het verleden werd gevoerd, die intussen haaks staan op onze ambitie om lokale winkelkernen te activeren". Als de Raad van State bezwaar maak, is het volgens de fractieleider "over en uit. Een herhaling van de Uplace-saga is geen optie".

Ook CD&V-afdeling Vilvoorde is niet te spreken over de beslissing inzake Uplace

In een mededeling bestempelt Peter Van Kemseke, fractieleider voor zijn (oppositie)partij in de Vilvoordse gemeenteraad, het besluit als "onbegrijpelijk".

"Net in de week dat het Europees Milieu Agentschap uitpakt met heel alarmerende cijfers over de dodelijke gevolgen van fijn stof, slaagt de Vlaamse regering erin groen licht te geven aan Uplace. Deze beslissing is ook niet te rijmen met een toekomstgerichte mobiliteit voor de regio rond Vilvoorde, noch met een beleid dat inzet op het versterken van de lokale handelskernen. Het druist er zelfs volledig tegen in".

., BELGA
. © BELGA

Eric Van Rompuy, die voor CD&V in het federaal parlement zetelt, sloot zich in De Ochtend wel aan bij de beslissing van de Vlaamse regering. "De Vlaamse regering heeft nu geoordeeld dat een aantal voorwaarden vervuld is. Men moet ja durven zeggen. De Raad van State moet nog oordelen, maar als dit project er komt, zal dat grote tewerkstellingskansen bieden.

Met dit project zal worden geïnvesteerd in openbaar vervoer, de heraanleg van het verkeerscomplex... Dit biedt ook mogelijkheden." Van Rompuy waarschuwt dat Vlaanderen ervoor moet opletten dat het "projecten van een bepaalde omvang" kan toelaten. In de Vlaamse rand zijn er bovendien grote noden, argumenteert hij.

Op Twitter toont fractieleider van Open VLD, Bart Somers, zich ontevreden. Als burgemeester verwacht ook hij weinig heil van het shoppingcentrum.

'Maatschappelijk niet relevant'

Verder is er ook kritiek te horen bij N-VA. Vlaams parlementslid Grete Remen (N-VA) kant zich tegen de beslissing van de Vlaamse regering rond Uplace. "Ik ben flagrant tegen Uplace. Het project is maatschappelijk niet meer relevant en staat haaks op een beleid dat handelskernen moet versterken. Ik hoop nog altijd op een njet", zegt Remen in een reactie aan Belga. Remen, zelf ondernemer en ceo van Damhert, ergert zich ook aan het feit dat Uplace zwaait met duizenden jobs. "Dat is gewoon lachwekkend. Het gaat om tijdelijke jobs in de bouw. Dat terwijl de detailhandel goed is voor een omzet van 55 miljard euro en 230.000 duurzame jobs."

Dat er tussen partijen en ook binnen partijen verschillende meningen leven over Uplace is niet nieuw. Maar zelden klonk de kritiek vanuit de eigen rangen zo hard. Terwijl Vlaams minister-president Geert Bourgeois en zijn partij N-VA de beslissing rond Uplace verdedigen vanuit het argument van rechtszekerheid en jobs, sabelt N-VA-parlementslid en ondernemer Grete Remen het project helemaal neer.

"Projecten zoals Uplace zijn gewoon maatschappelijk niet meer relevant. Ze zijn schadelijk voor ondernemers in de detailhandel. Ik vrees echt voor een arm Vlaanderen met spooksteden en nog meer leegstand in onze steden. Het beleid moet onze handelskernen versterken. Projecten als Uplace staan daar haaks op", zegt de N-VA-politica aan Belga.

Haar eigen partij verdedigt de beslissing door te verwijzen naar engagementen uit het verleden, rechtszekerheid voor ondernemers en de jobs die Uplace garandeert. "Maar ik snap niet dat mijn partij die engagementen, die zonder haar zijn aangegaan, moet verdedigen. Ik begrijp dat men rechtszekerheid wil geven aan ondernemers. Dat vind ik zelf ook belangrijk. Maar dit project heeft al zijn maatschappelijke relevantie en draagvlak verloren", aldus Remen. Dat er geschermd wordt met duizenden jobs, vindt Remen "ronduit lachwekkend". "Het gaat vooral om tijdelijke jobs in de bouw. En intussen bedreigt het jobs bij de ondernemers in de buurt. Dat terwijl de detailhandel goed is voor een omzet van 55 miljard euro en 230.000 duurzame jobs, waarbij de winst in het land blijft. Men rolt de rode loper te veel uit voor multinationals terwijl men beter de kmo's zou ondersteunen", zegt Remen nog.

'Chantage'

In De Ochtend op Radio 1 liet de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, zich heel ontevreden uit over de beslissing van de Vlaamse regering. 'Het kan niet dat de stad in haar hele ruimtelijke ordening getroffen wordt en we erop staan kijken.'

Volgens Bonte dreigt Vilvoorde terug te vallen op oude plannen, waardoor een deel van de stad opnieuw als industriezone ingekleurd zal worden. "Daarmee zou een streep getrokken worden door de stadsontwikkeling waar we nu al vijftien jaar mee bezig zijn", zegt hij. In die zin ziet hij de beslissing van de regering als chantage: "Als je dit en dat niet doet, valt Vilvoorde terug op de oude plannen."

Belga
© Belga

Bonte voorziet juridische stappen tegen de beslissing, maar is er nog niet uit of de stad Vilvoorde die zelf ook zal ondernemen - al verwacht hij van wel. "Ik wacht de concrete beslissing af, we zullen met onze juristen bekijken wat de gevolgen zijn. Maar het kan toch niet zijn dat een stad in haar ruimtelijke ordening, maar ook in haar commerciële activiteiten getroffen wordt en we er enkel en alleen op staan kijken. Het zou mij verbazen indien we geen stappen zouden zetten."

Dat er door Uplace en de reconversie in het kader van het GRUP jobs zullen worden gecreëerd, noemt Bonte een vals argument. "In de handelscentra van Mechelen, Vilvoorde... gaan precies veel jobs verloren gaan."

'Ramp voor mobiliteit'

Dat oppositiepartijen SP.A en Groen tegen het akkoord zijn, was bekend.

"De Brusselse ring is nu al oververzadigd. Dit is een ramp voor de mobiliteit rond Brussel", zegt Vlaams SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Dit is gewoon een slechte zaak. Dit is geen beslissing voor de toekomst, maar voor het verleden".

Zijn partijgenote Katia Segers maakt zich zorgen over het feit dat in de beslissing sprake is van bijna 83.000 vierkante meter kleinhandel. "In het verleden was sprake van 55.000 vierkante meter. Zijn ze nu weer plat op de buik gegaan voor Uplace?", vraagt ze zich af.

Ook Groen heeft forse kritiek. Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum begrijpt niet dat de regering een project doorzet "waartegen zeer breed protest bestaat van middenstandorganisaties tot milieuverenigingen, van academici tot politici van meerderheid én oppositie".

Volgens het parlementslid is het ook tekenend dat de regering volop discussieert over een klimaatakkoord en een vermindering van de CO2-uitstoot, maar intussen wel het licht op groen zet voor Uplace, "een project dat meer autoverkeer zal veroorzaken en dus meer CO2. Niet alleen op de grote lijnen voor de toekomst (klimaatakkoord) maar ook in de zeer concrete dossiers zoals Uplace voert deze Vlaamse regering stilaan een anti-klimaatbeleid".

Ondernemers verdeeld

Ondernemersorganisatie Unizo reageert ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse regering. Topman Karel Van Eetvelt neemt de Vlaamse regering op de korrel. "Het ontbreekt deze regering duidelijk aan een visie op de toekomst van de detailhandel. Met deze beslissing verwijst de regering haar eigen afspraken in het regeerakkoord over handelvestigingsbeleid naar de prullenmand". Unizo heeft zich in het verleden meermaals tegen de komst van Uplace verzet.

Van Eetvelt waarschuwt ook dat de bijkomende jobs waarmee wordt geschermd, van tijdelijke aard zullen zijn en bovendien naar buitenlandse werknemers zullen gaan."Het gros van de duizenden banen die er zouden bijkomen, zijn kortetermijnbanen, voor de bouw van het project", zegt de Unizo-topman ook. Bovendien zal de bouw gebeuren door grote aannemingsconcerns die via onderaannemers met buitenlandse werknemers werken. Van Eetvelt: "Dat is hypocriet. De Vlaamse regering weet dat ze daar weinig aan kan doen, en toch blijft ze met die jobs schermen."

Hij neemt het ook op voor de kleine ondernemer, "die opnieuw in de steek wordt gelaten."

Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde reageert dan weer tevreden.

Volgens directeur Paul Hegge betekent de beslissing "een kans om echt te starten met de reconversie van de verlaten industriezones in Vilvoorde en Machelen". Hij beschouwt de beslissing als een "belangrijke hefboom voor de regio".

(Belga/RR/JH)

Koen Van den Heuvel vindt dat ondernemers in de handelskernen moeten ondersteund worden zodat ze "niet het slachtoffer worden van megalomane shoppingcentra".Het persbericht van de CD&V-fractieleider volgde kort na de bekendmaking van de regeringsbeslissing (met bevoegde CD&V-minister). In dat bericht verwijst Koen Van den Heuvel onder meer naar de blijvende zorgen rond "mobiliteit en de leefbaarheid van de handelskernen in de directe omgeving van het project". Van den Heuvel, die als burgemeester van Puurs ook de gevolgen van het shoppingcenter zal voelen, noemt projecten als Uplace "uitlopers van een beleid dat in het verleden werd gevoerd, die intussen haaks staan op onze ambitie om lokale winkelkernen te activeren". Als de Raad van State bezwaar maak, is het volgens de fractieleider "over en uit. Een herhaling van de Uplace-saga is geen optie".Ook CD&V-afdeling Vilvoorde is niet te spreken over de beslissing inzake UplaceIn een mededeling bestempelt Peter Van Kemseke, fractieleider voor zijn (oppositie)partij in de Vilvoordse gemeenteraad, het besluit als "onbegrijpelijk". "Net in de week dat het Europees Milieu Agentschap uitpakt met heel alarmerende cijfers over de dodelijke gevolgen van fijn stof, slaagt de Vlaamse regering erin groen licht te geven aan Uplace. Deze beslissing is ook niet te rijmen met een toekomstgerichte mobiliteit voor de regio rond Vilvoorde, noch met een beleid dat inzet op het versterken van de lokale handelskernen. Het druist er zelfs volledig tegen in".Eric Van Rompuy, die voor CD&V in het federaal parlement zetelt, sloot zich in De Ochtend wel aan bij de beslissing van de Vlaamse regering. "De Vlaamse regering heeft nu geoordeeld dat een aantal voorwaarden vervuld is. Men moet ja durven zeggen. De Raad van State moet nog oordelen, maar als dit project er komt, zal dat grote tewerkstellingskansen bieden. Met dit project zal worden geïnvesteerd in openbaar vervoer, de heraanleg van het verkeerscomplex... Dit biedt ook mogelijkheden." Van Rompuy waarschuwt dat Vlaanderen ervoor moet opletten dat het "projecten van een bepaalde omvang" kan toelaten. In de Vlaamse rand zijn er bovendien grote noden, argumenteert hij.Op Twitter toont fractieleider van Open VLD, Bart Somers, zich ontevreden. Als burgemeester verwacht ook hij weinig heil van het shoppingcentrum.Verder is er ook kritiek te horen bij N-VA. Vlaams parlementslid Grete Remen (N-VA) kant zich tegen de beslissing van de Vlaamse regering rond Uplace. "Ik ben flagrant tegen Uplace. Het project is maatschappelijk niet meer relevant en staat haaks op een beleid dat handelskernen moet versterken. Ik hoop nog altijd op een njet", zegt Remen in een reactie aan Belga. Remen, zelf ondernemer en ceo van Damhert, ergert zich ook aan het feit dat Uplace zwaait met duizenden jobs. "Dat is gewoon lachwekkend. Het gaat om tijdelijke jobs in de bouw. Dat terwijl de detailhandel goed is voor een omzet van 55 miljard euro en 230.000 duurzame jobs."Dat er tussen partijen en ook binnen partijen verschillende meningen leven over Uplace is niet nieuw. Maar zelden klonk de kritiek vanuit de eigen rangen zo hard. Terwijl Vlaams minister-president Geert Bourgeois en zijn partij N-VA de beslissing rond Uplace verdedigen vanuit het argument van rechtszekerheid en jobs, sabelt N-VA-parlementslid en ondernemer Grete Remen het project helemaal neer. "Projecten zoals Uplace zijn gewoon maatschappelijk niet meer relevant. Ze zijn schadelijk voor ondernemers in de detailhandel. Ik vrees echt voor een arm Vlaanderen met spooksteden en nog meer leegstand in onze steden. Het beleid moet onze handelskernen versterken. Projecten als Uplace staan daar haaks op", zegt de N-VA-politica aan Belga. Haar eigen partij verdedigt de beslissing door te verwijzen naar engagementen uit het verleden, rechtszekerheid voor ondernemers en de jobs die Uplace garandeert. "Maar ik snap niet dat mijn partij die engagementen, die zonder haar zijn aangegaan, moet verdedigen. Ik begrijp dat men rechtszekerheid wil geven aan ondernemers. Dat vind ik zelf ook belangrijk. Maar dit project heeft al zijn maatschappelijke relevantie en draagvlak verloren", aldus Remen. Dat er geschermd wordt met duizenden jobs, vindt Remen "ronduit lachwekkend". "Het gaat vooral om tijdelijke jobs in de bouw. En intussen bedreigt het jobs bij de ondernemers in de buurt. Dat terwijl de detailhandel goed is voor een omzet van 55 miljard euro en 230.000 duurzame jobs, waarbij de winst in het land blijft. Men rolt de rode loper te veel uit voor multinationals terwijl men beter de kmo's zou ondersteunen", zegt Remen nog.In De Ochtend op Radio 1 liet de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, zich heel ontevreden uit over de beslissing van de Vlaamse regering. 'Het kan niet dat de stad in haar hele ruimtelijke ordening getroffen wordt en we erop staan kijken.'Volgens Bonte dreigt Vilvoorde terug te vallen op oude plannen, waardoor een deel van de stad opnieuw als industriezone ingekleurd zal worden. "Daarmee zou een streep getrokken worden door de stadsontwikkeling waar we nu al vijftien jaar mee bezig zijn", zegt hij. In die zin ziet hij de beslissing van de regering als chantage: "Als je dit en dat niet doet, valt Vilvoorde terug op de oude plannen." Bonte voorziet juridische stappen tegen de beslissing, maar is er nog niet uit of de stad Vilvoorde die zelf ook zal ondernemen - al verwacht hij van wel. "Ik wacht de concrete beslissing af, we zullen met onze juristen bekijken wat de gevolgen zijn. Maar het kan toch niet zijn dat een stad in haar ruimtelijke ordening, maar ook in haar commerciële activiteiten getroffen wordt en we er enkel en alleen op staan kijken. Het zou mij verbazen indien we geen stappen zouden zetten." Dat er door Uplace en de reconversie in het kader van het GRUP jobs zullen worden gecreëerd, noemt Bonte een vals argument. "In de handelscentra van Mechelen, Vilvoorde... gaan precies veel jobs verloren gaan."Dat oppositiepartijen SP.A en Groen tegen het akkoord zijn, was bekend. "De Brusselse ring is nu al oververzadigd. Dit is een ramp voor de mobiliteit rond Brussel", zegt Vlaams SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Dit is gewoon een slechte zaak. Dit is geen beslissing voor de toekomst, maar voor het verleden". Zijn partijgenote Katia Segers maakt zich zorgen over het feit dat in de beslissing sprake is van bijna 83.000 vierkante meter kleinhandel. "In het verleden was sprake van 55.000 vierkante meter. Zijn ze nu weer plat op de buik gegaan voor Uplace?", vraagt ze zich af. Ook Groen heeft forse kritiek. Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum begrijpt niet dat de regering een project doorzet "waartegen zeer breed protest bestaat van middenstandorganisaties tot milieuverenigingen, van academici tot politici van meerderheid én oppositie".Volgens het parlementslid is het ook tekenend dat de regering volop discussieert over een klimaatakkoord en een vermindering van de CO2-uitstoot, maar intussen wel het licht op groen zet voor Uplace, "een project dat meer autoverkeer zal veroorzaken en dus meer CO2. Niet alleen op de grote lijnen voor de toekomst (klimaatakkoord) maar ook in de zeer concrete dossiers zoals Uplace voert deze Vlaamse regering stilaan een anti-klimaatbeleid".Ondernemersorganisatie Unizo reageert ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse regering. Topman Karel Van Eetvelt neemt de Vlaamse regering op de korrel. "Het ontbreekt deze regering duidelijk aan een visie op de toekomst van de detailhandel. Met deze beslissing verwijst de regering haar eigen afspraken in het regeerakkoord over handelvestigingsbeleid naar de prullenmand". Unizo heeft zich in het verleden meermaals tegen de komst van Uplace verzet.Van Eetvelt waarschuwt ook dat de bijkomende jobs waarmee wordt geschermd, van tijdelijke aard zullen zijn en bovendien naar buitenlandse werknemers zullen gaan."Het gros van de duizenden banen die er zouden bijkomen, zijn kortetermijnbanen, voor de bouw van het project", zegt de Unizo-topman ook. Bovendien zal de bouw gebeuren door grote aannemingsconcerns die via onderaannemers met buitenlandse werknemers werken. Van Eetvelt: "Dat is hypocriet. De Vlaamse regering weet dat ze daar weinig aan kan doen, en toch blijft ze met die jobs schermen."Hij neemt het ook op voor de kleine ondernemer, "die opnieuw in de steek wordt gelaten." Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde reageert dan weer tevreden.Volgens directeur Paul Hegge betekent de beslissing "een kans om echt te starten met de reconversie van de verlaten industriezones in Vilvoorde en Machelen". Hij beschouwt de beslissing als een "belangrijke hefboom voor de regio". (Belga/RR/JH)