De bonden zijn ontevreden over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren die de overstap van het federale naar het Vlaamse niveau maken in het kader van de vijfde en de zesde staatshervorming.

De onderhandelingen met de regering leverden geen akkoord op. Een delegatie van de bonden werd ontvangen door minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Er is afgesproken dat er een gesprek komt over mogelijke bijsturingen.

De vakbonden en het kabinet van Vlaams minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans liggen al sinds december overhoop over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de duizendtal ambtenaren die de overstap moeten maken.

Maaltijdcheques

Het grote struikelblok binnen de loonvoorwaarden blijft de verrekening van de maaltijdcheques bij de inschaling. Daardoor krijgen heel wat personeelsleden een lager brutoloon, met negatieve effecten op vervangingsinkomens, toelagen, vergoedingen en een nog lager inkomen bij afwezigheden zoals ziekte en zorgverlof tot gevolg, klinkt het bij de vakbonden.

Eind april ondertekenden de vakbonden een protocol van niet-akkoord omdat er geen vergelijk kwam met de Vlaamse regering.

Bevoegd minister Homans heeft altijd laten verstaan dat niemand er netto op achteruitgaat en dat de groep ambtenaren die overkomt er gemiddeld drie à vier procent op vooruit gaat. "Maar dat is een gemiddelde. Dat betekent dat er ook mensen verliezen ten opzichte van hun huidige situatie", aldus Nathalie Hiel aan Belga. "Wij vragen ook niet dat mensen een pak meer gaan verdienen. We vragen gewoon dat mensen minstens behouden wat ze al kregen", zegt Hiel.

Nieuw overleg

Met de actie van vrijdag hopen de vakbonden dat ze toch opnieuw worden uitgenodigd voor een gesprek. "Er blijven mogelijkheden tot bijsturing. Tijdens de vorige onderhandelingen deed de Vlaamse regering geen enkele poging om tot een compromis te komen. Daarom hopen we op een nieuw overleg", zei Hiel vooraf.

De drie vakbonden oordelen dat de voorstellen van de Vlaamse regering afwijken van het koninklijk besluit van 1989 waarin staat dat alle loons-, arbeids- en carrièrevoorwaarden van de ambtenaren gevrijwaard moeten worden. Als de regering hieraan vasthoudt, dan trekken de vakbonden naar de rechtbank. "Onze juridische diensten bereiden stappen voor", klinkt het.

Een beperkte delegatie van de vakbonden werd ontvangen door minister Homans. Die liet volgens de bonden eerst verstaan dat ze niet zo goed begreep waarom de vakbonden actie voeren. De onderhandelingen zijn namelijk afgelopen.

De bonden legden daarop hun bekommernissen nog eens op tafel. Zonder daarbij beloftes te doen, maakte minister Homans wel een opening. Er komt namemlijk een nieuw gesprek over mogelijke bijsturingen. (Belga/NS)

De bonden zijn ontevreden over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren die de overstap van het federale naar het Vlaamse niveau maken in het kader van de vijfde en de zesde staatshervorming. De onderhandelingen met de regering leverden geen akkoord op. Een delegatie van de bonden werd ontvangen door minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Er is afgesproken dat er een gesprek komt over mogelijke bijsturingen. De vakbonden en het kabinet van Vlaams minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans liggen al sinds december overhoop over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de duizendtal ambtenaren die de overstap moeten maken. Het grote struikelblok binnen de loonvoorwaarden blijft de verrekening van de maaltijdcheques bij de inschaling. Daardoor krijgen heel wat personeelsleden een lager brutoloon, met negatieve effecten op vervangingsinkomens, toelagen, vergoedingen en een nog lager inkomen bij afwezigheden zoals ziekte en zorgverlof tot gevolg, klinkt het bij de vakbonden. Eind april ondertekenden de vakbonden een protocol van niet-akkoord omdat er geen vergelijk kwam met de Vlaamse regering. Bevoegd minister Homans heeft altijd laten verstaan dat niemand er netto op achteruitgaat en dat de groep ambtenaren die overkomt er gemiddeld drie à vier procent op vooruit gaat. "Maar dat is een gemiddelde. Dat betekent dat er ook mensen verliezen ten opzichte van hun huidige situatie", aldus Nathalie Hiel aan Belga. "Wij vragen ook niet dat mensen een pak meer gaan verdienen. We vragen gewoon dat mensen minstens behouden wat ze al kregen", zegt Hiel. Met de actie van vrijdag hopen de vakbonden dat ze toch opnieuw worden uitgenodigd voor een gesprek. "Er blijven mogelijkheden tot bijsturing. Tijdens de vorige onderhandelingen deed de Vlaamse regering geen enkele poging om tot een compromis te komen. Daarom hopen we op een nieuw overleg", zei Hiel vooraf. De drie vakbonden oordelen dat de voorstellen van de Vlaamse regering afwijken van het koninklijk besluit van 1989 waarin staat dat alle loons-, arbeids- en carrièrevoorwaarden van de ambtenaren gevrijwaard moeten worden. Als de regering hieraan vasthoudt, dan trekken de vakbonden naar de rechtbank. "Onze juridische diensten bereiden stappen voor", klinkt het. Een beperkte delegatie van de vakbonden werd ontvangen door minister Homans. Die liet volgens de bonden eerst verstaan dat ze niet zo goed begreep waarom de vakbonden actie voeren. De onderhandelingen zijn namelijk afgelopen.De bonden legden daarop hun bekommernissen nog eens op tafel. Zonder daarbij beloftes te doen, maakte minister Homans wel een opening. Er komt namemlijk een nieuw gesprek over mogelijke bijsturingen. (Belga/NS)