"Na toetsing aan de EU-staatssteunregels kon de Commissie concluderen dat het herstructureringsplan van Ethias niet alleen de nodige maatregelen bevat die de onderneming opnieuw levensvatbaar kunnen maken, maar ook een oplossing biedt voor de concurrentieverstoring die de overheidssteun met zich brengt", luidt het.

In het najaar van 2008, ten midden van de financiële crisis, kwam Ethias in zwaar weer terecht. De verzekeraar ervoer een zware liquiditeitscrisis toen zijn klanten massaal hun tegoeden gingen opvragen. Op 20 oktober beslisten de federale, Vlaamse en Waalse regeringen na overleg om samen het kapitaal van Ethias met anderhalf miljard euro te versterken.

De EU-Commissie keurde deze herkapitalisatie in februari 2009 al voorlopig goed, op voorwaarde dat België een plan voorlegde voor de herstructurering van Ethias. Want, zo herhaalde de Commissie donderdag nog eens "Ethias ontving, in verhouding tot de omvang van de onderneming, zeer veel steun, wat een duidelijke indicatie was dat een diepgaande herstructurering nodig was om de groep in de toekomst opnieuw levensvatbaar te maken".

Het nu definitief goedgekeurde herstructureringsplan houdt onder meer in dat Ethias haar divisie levensverzekeringen voor particulieren volledig afbouwt. Ook zal de verzekeraar minder risico's nemen bij zijn beleggingen. De ondernemingsstructuur van Ethias werd dan weer veranderd in een nv, terwijl (her)verzekeringsdochters BelRé en Nateus afgestoten worden.

De toplui van verzekeraar Ethias hebben donderdagnamiddag tijdens een persconferentie verheugd gereageerd op de goedkeuring door de Europese Commissie van de overheidssteun aan en het herstructureringsplan van Ethias. De verzekeraar benadrukt dat er voor de klanten niets verandert en dat de aanvullende maatregelen die Ethias moet uitvoeren tegen 2013, slechts een beperkte weerslag zullen hebben op de activiteit.

"Na toetsing aan de EU-staatssteunregels kon de Commissie concluderen dat het herstructureringsplan van Ethias niet alleen de nodige maatregelen bevat die de onderneming opnieuw levensvatbaar kunnen maken, maar ook een oplossing biedt voor de concurrentieverstoring die de overheidssteun met zich brengt", luidt het. In het najaar van 2008, ten midden van de financiële crisis, kwam Ethias in zwaar weer terecht. De verzekeraar ervoer een zware liquiditeitscrisis toen zijn klanten massaal hun tegoeden gingen opvragen. Op 20 oktober beslisten de federale, Vlaamse en Waalse regeringen na overleg om samen het kapitaal van Ethias met anderhalf miljard euro te versterken. De EU-Commissie keurde deze herkapitalisatie in februari 2009 al voorlopig goed, op voorwaarde dat België een plan voorlegde voor de herstructurering van Ethias. Want, zo herhaalde de Commissie donderdag nog eens "Ethias ontving, in verhouding tot de omvang van de onderneming, zeer veel steun, wat een duidelijke indicatie was dat een diepgaande herstructurering nodig was om de groep in de toekomst opnieuw levensvatbaar te maken". Het nu definitief goedgekeurde herstructureringsplan houdt onder meer in dat Ethias haar divisie levensverzekeringen voor particulieren volledig afbouwt. Ook zal de verzekeraar minder risico's nemen bij zijn beleggingen. De ondernemingsstructuur van Ethias werd dan weer veranderd in een nv, terwijl (her)verzekeringsdochters BelRé en Nateus afgestoten worden. De toplui van verzekeraar Ethias hebben donderdagnamiddag tijdens een persconferentie verheugd gereageerd op de goedkeuring door de Europese Commissie van de overheidssteun aan en het herstructureringsplan van Ethias. De verzekeraar benadrukt dat er voor de klanten niets verandert en dat de aanvullende maatregelen die Ethias moet uitvoeren tegen 2013, slechts een beperkte weerslag zullen hebben op de activiteit.