Het decreet lijkt volgens Vilvoorde "op maat van Uplace" te zijn geschreven. De stad heeft nieuwe informatie die dat volgens haar ook bevestigt. Het kabinet van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) bestempelt de brief van Vilvoorde als "sfeerschepping".

"Op maat van Uplace"

Even terug naar vorige week. Toen trokken oppositiepartijen Groen en sp.a en ondernemersorganisatie Unizo aan de alarmbel. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, dat momenteel in het Vlaams Parlement voorligt, bevat artikels die "op maat van Uplace" geschreven zijn. De artikels bepalen namelijk dat de geldigheidsduur van vijf jaar voor een socio-economische vergunning verlengd wordt als er een procedure bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen loopt.

Maar een brief van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) spreekt die stelling tegen, zegt althans Vilvoorde. Dat comité, met daarin vertegenwoordigers namens de Vlaamse regering, gaat namelijk in beroep tegen de socio-economische vergunning die de stad Vilvoorde zelf recent heeft verleend aan een ander project, namelijk het project Alcovil voor de ontwikkeling van de oude Renaultsite.

Integraal Handelsvestigingsbeleid

"De toekomst van de snelst groeiende stad van Vlaanderen wordt gehypothekeerd teneinde Uplace zijn voorkeursbehandeling te geven"

In de argumentatie verwijst het comité naar het bewuste decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. "Zij (de leden van het comité, red.) beroepen zich daarbij uitdrukkelijk op het feit dat het voorliggende decreet de handelsvestigingsvergunning van Uplace retro-actief zal bevestigen", staat in de brief van Vilvoorde die ook bij Belga belandde.

Volgens Vilvoorde dreigt er op die manier extra "rechtsonzekerheid" te komen en riskeert ook de stadsvernieuwing in Vilvoorde geblokkeerd te geraken. "Op deze manier wordt de toekomst van de snelst groeiende stad van Vlaanderen gehypothekeerd teneinde Uplace zijn voorkeursbehandeling te geven", staat in de brief die is ondertekend door burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Voor het stadsbestuur van Vilvoorde is het overduidelijk dat de goedkeuring van het voorliggend decreet een duidelijke keuze is voor Uplace en tegen de logische ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde", zo besluit de brief.

"Sfeerschepping"

Het kabinet-Muyters bestempelt de brief van Vilvoorde als "sfeerschepping". "In de argumentatie van het comité wordt ook verwezen naar rechtspraak waaruit blijkt dat de socio-economische vergunning van Uplace nog geldig kan zijn omdat de initiatiefnemer zijn project verder heeft ontwikkeld. Maar dat argument 'vergeet' Vilvoorde te vermelden", klinkt het.

"Het artikel in het handelsvestigingsdecreet werkt trouwens een oneerlijkheid weg waarover iedereen het eens is. Socio-economische vergunningen raakten te gemakkelijk vervallen of geblokkeerd door procedures. Iemand dient een beroep in tegen een project dat hem niet zint, maar intussen loopt de termijn voor de socio-economische vergunning verder met het risico dat de vervaltermijn wordt overschreden. Daar maken we een einde aan. Dat geldt voor een dertigtal projecten. Voor al die andere projecten is dat blijkbaar geen probleem, maar voor Uplace zou dat plots wel een probleem zijn", zegt men nog op het kabinet.

Verontrustende informatie

"De informatie die ons wordt aangereikt door het stadsbestuur van Vilvoorde is verontrustend", zeggen Vlaams Parlementslid Katia Segers en sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke in reactie op de brief. "Het lijkt erop dat, terwijl minister Muyters in het parlement ontkent dat onderdelen van het decreet met betrekking tot het Handelsvestigingsbeleid op maat van Uplace zijn geschreven, de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering op andere fora het omgekeerde zeggen".

De oppositiepartij blijft ook proberen het bewuste decreet daarom bij te sturen. "Woensdag, wanneer dit decreet besproken en gestemd wordt, zullen we ons amendement opnieuw indienen. Met dit amendement willen we het achterpoortje voor Uplace sluiten", klinkt het.

"Van mening verschillen over de meerwaarde van Uplace is een ding, decreten op maat van één project schrijven is iets helemaal anders. Dat kan niet. De Vlaamse regering moet het algemeen belang dienen, niet dat van één project. Er zijn grenzen aan de manier waarop men dit project, dat slecht is voor de mobiliteit, voor de luchtkwaliteit en de handelskernen van onze steden, door onze strot wil duwen", besluiten de sp.a-politici.

(Belga/NS)

Het decreet lijkt volgens Vilvoorde "op maat van Uplace" te zijn geschreven. De stad heeft nieuwe informatie die dat volgens haar ook bevestigt. Het kabinet van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) bestempelt de brief van Vilvoorde als "sfeerschepping".Even terug naar vorige week. Toen trokken oppositiepartijen Groen en sp.a en ondernemersorganisatie Unizo aan de alarmbel. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, dat momenteel in het Vlaams Parlement voorligt, bevat artikels die "op maat van Uplace" geschreven zijn. De artikels bepalen namelijk dat de geldigheidsduur van vijf jaar voor een socio-economische vergunning verlengd wordt als er een procedure bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen loopt.Maar een brief van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) spreekt die stelling tegen, zegt althans Vilvoorde. Dat comité, met daarin vertegenwoordigers namens de Vlaamse regering, gaat namelijk in beroep tegen de socio-economische vergunning die de stad Vilvoorde zelf recent heeft verleend aan een ander project, namelijk het project Alcovil voor de ontwikkeling van de oude Renaultsite. In de argumentatie verwijst het comité naar het bewuste decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. "Zij (de leden van het comité, red.) beroepen zich daarbij uitdrukkelijk op het feit dat het voorliggende decreet de handelsvestigingsvergunning van Uplace retro-actief zal bevestigen", staat in de brief van Vilvoorde die ook bij Belga belandde. Volgens Vilvoorde dreigt er op die manier extra "rechtsonzekerheid" te komen en riskeert ook de stadsvernieuwing in Vilvoorde geblokkeerd te geraken. "Op deze manier wordt de toekomst van de snelst groeiende stad van Vlaanderen gehypothekeerd teneinde Uplace zijn voorkeursbehandeling te geven", staat in de brief die is ondertekend door burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Voor het stadsbestuur van Vilvoorde is het overduidelijk dat de goedkeuring van het voorliggend decreet een duidelijke keuze is voor Uplace en tegen de logische ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde", zo besluit de brief. Het kabinet-Muyters bestempelt de brief van Vilvoorde als "sfeerschepping". "In de argumentatie van het comité wordt ook verwezen naar rechtspraak waaruit blijkt dat de socio-economische vergunning van Uplace nog geldig kan zijn omdat de initiatiefnemer zijn project verder heeft ontwikkeld. Maar dat argument 'vergeet' Vilvoorde te vermelden", klinkt het. "Het artikel in het handelsvestigingsdecreet werkt trouwens een oneerlijkheid weg waarover iedereen het eens is. Socio-economische vergunningen raakten te gemakkelijk vervallen of geblokkeerd door procedures. Iemand dient een beroep in tegen een project dat hem niet zint, maar intussen loopt de termijn voor de socio-economische vergunning verder met het risico dat de vervaltermijn wordt overschreden. Daar maken we een einde aan. Dat geldt voor een dertigtal projecten. Voor al die andere projecten is dat blijkbaar geen probleem, maar voor Uplace zou dat plots wel een probleem zijn", zegt men nog op het kabinet."De informatie die ons wordt aangereikt door het stadsbestuur van Vilvoorde is verontrustend", zeggen Vlaams Parlementslid Katia Segers en sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke in reactie op de brief. "Het lijkt erop dat, terwijl minister Muyters in het parlement ontkent dat onderdelen van het decreet met betrekking tot het Handelsvestigingsbeleid op maat van Uplace zijn geschreven, de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering op andere fora het omgekeerde zeggen". De oppositiepartij blijft ook proberen het bewuste decreet daarom bij te sturen. "Woensdag, wanneer dit decreet besproken en gestemd wordt, zullen we ons amendement opnieuw indienen. Met dit amendement willen we het achterpoortje voor Uplace sluiten", klinkt het. "Van mening verschillen over de meerwaarde van Uplace is een ding, decreten op maat van één project schrijven is iets helemaal anders. Dat kan niet. De Vlaamse regering moet het algemeen belang dienen, niet dat van één project. Er zijn grenzen aan de manier waarop men dit project, dat slecht is voor de mobiliteit, voor de luchtkwaliteit en de handelskernen van onze steden, door onze strot wil duwen", besluiten de sp.a-politici. (Belga/NS)