"De vraag rijst in hoeverre deze hervormingen in België met succes unilateraal kunnen worden doorgevoerd", luidt het in een rapport van de Nationale Bank van België (NBB) over de haalbaarheid van structurele hervormingen in de Belgische financiële sector.

De NBB analyseerde voor haar studie onder meer het Britse (Vickers-voorstel) en het Amerikaanse hervormingsvoorstel (Volcker rule). Het eerste wil retailbanken beter afschermen, het tweede verbiedt banken om bepaalde activiteiten te verrichten.

"Bij de analyse van deze twee voorstellen blijkt dat zij bij hun
uitvoering elk aanzienlijke moeilijkheden kennen", luidt het in het rapport. Zo zou het Amerikaanse voorstel leiden "tot een bijzonder complexe regelgeving die erg kwetsbaar is voor het gebruik van achterpoortjes". De vele grensoverschrijdende banken die actief zijn in België doen dan weer "aanzienlijke twijfels ontstaan over de haalbaarheid van een effectieve, unilaterale toepassing van het Vickers-hervormingspakket".

De Nationale Bank geeft in haar rapport niet enkel bedenking weer, maar stelt zelf ook een aantal mogelijke maatregelen voor, zoals gerichte extra kapitaalheffingen op de tradingactiviteiten van banken en een verplichting voor de binnenlandse systeemrelevante banken om herstel- en resolutieplannen op te stellen. (Belga/BO)

"De vraag rijst in hoeverre deze hervormingen in België met succes unilateraal kunnen worden doorgevoerd", luidt het in een rapport van de Nationale Bank van België (NBB) over de haalbaarheid van structurele hervormingen in de Belgische financiële sector. De NBB analyseerde voor haar studie onder meer het Britse (Vickers-voorstel) en het Amerikaanse hervormingsvoorstel (Volcker rule). Het eerste wil retailbanken beter afschermen, het tweede verbiedt banken om bepaalde activiteiten te verrichten. "Bij de analyse van deze twee voorstellen blijkt dat zij bij hun uitvoering elk aanzienlijke moeilijkheden kennen", luidt het in het rapport. Zo zou het Amerikaanse voorstel leiden "tot een bijzonder complexe regelgeving die erg kwetsbaar is voor het gebruik van achterpoortjes". De vele grensoverschrijdende banken die actief zijn in België doen dan weer "aanzienlijke twijfels ontstaan over de haalbaarheid van een effectieve, unilaterale toepassing van het Vickers-hervormingspakket". De Nationale Bank geeft in haar rapport niet enkel bedenking weer, maar stelt zelf ook een aantal mogelijke maatregelen voor, zoals gerichte extra kapitaalheffingen op de tradingactiviteiten van banken en een verplichting voor de binnenlandse systeemrelevante banken om herstel- en resolutieplannen op te stellen. (Belga/BO)