Een sociale lening kan worden afgesloten bij het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen door personen die onder een inkomensgrens blijven.

Een sociale ontlener kan betalingsuitstel vragen als hij kan aantonen dat zijn inkomsten zijn gedaald omwille van de impact van de coronavirusmaatregelen. Het uitstel kan, net als bij de leningen bij de bank, maximaal zes maanden bedragen en heeft betrekking op de kapitaalaflossingen en intresten. De interesten tijdens de periode van betalingsuitstel zijn ook achteraf niet verschuldigd.

Na de periode van het betalingsuitstel wordt de looptijd van de lening verlengd met de periode van het uitstel, dus maximaal zes maanden. Ook ontleners die al een betalingsachterstand hadden opgelopen voor de start van de maatregelen, komen in aanmerking voor het betalingsuitstel.

Een sociale lening kan worden afgesloten bij het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen door personen die onder een inkomensgrens blijven.Een sociale ontlener kan betalingsuitstel vragen als hij kan aantonen dat zijn inkomsten zijn gedaald omwille van de impact van de coronavirusmaatregelen. Het uitstel kan, net als bij de leningen bij de bank, maximaal zes maanden bedragen en heeft betrekking op de kapitaalaflossingen en intresten. De interesten tijdens de periode van betalingsuitstel zijn ook achteraf niet verschuldigd. Na de periode van het betalingsuitstel wordt de looptijd van de lening verlengd met de periode van het uitstel, dus maximaal zes maanden. Ook ontleners die al een betalingsachterstand hadden opgelopen voor de start van de maatregelen, komen in aanmerking voor het betalingsuitstel.