De departementen krijgen vanaf 15 september maandelijks ook nog slechts een twaalfde van hun budget.

De ingreep slaat enkel op de nog te beslissen aanwervingen tot het einde van het jaar, zo valt te horen. Niet voor aanwervingen waar de inspecteur van financiën al groen licht voor gaf dus. En waar uit voorzorg eerder al beslist was de departementen driemaandelijks slechts een kwart van de vastleggingskredieten te geven, wordt dat nu dus maandelijks een twaalfde.

Op het kabinet van begrotingsminister Olivier Chastel wordt bevestigd dat de minister 'zijn verantwoordelijkheid neemt'. Bovendien is de beslissing niet zwart-wit. "Uitzonderingen blijven mogelijk en kunnen steeds worden aangekaart bij de minister," luidt het.

Een omzendbrief van april liet de deur al op een kier voor bijkomende voorzorgsmaatregelen. De nieuwe omzendbrief die nu vertrokken is, is het werk van Chastel en staatssecretaris voor ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. (Belga/BO)

De departementen krijgen vanaf 15 september maandelijks ook nog slechts een twaalfde van hun budget. De ingreep slaat enkel op de nog te beslissen aanwervingen tot het einde van het jaar, zo valt te horen. Niet voor aanwervingen waar de inspecteur van financiën al groen licht voor gaf dus. En waar uit voorzorg eerder al beslist was de departementen driemaandelijks slechts een kwart van de vastleggingskredieten te geven, wordt dat nu dus maandelijks een twaalfde. Op het kabinet van begrotingsminister Olivier Chastel wordt bevestigd dat de minister 'zijn verantwoordelijkheid neemt'. Bovendien is de beslissing niet zwart-wit. "Uitzonderingen blijven mogelijk en kunnen steeds worden aangekaart bij de minister," luidt het.Een omzendbrief van april liet de deur al op een kier voor bijkomende voorzorgsmaatregelen. De nieuwe omzendbrief die nu vertrokken is, is het werk van Chastel en staatssecretaris voor ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. (Belga/BO)