De sector is zowel ontgoocheld over wat voor de lonen is afgesproken als over wat voor arbeiders en bedienden uit de bus is gekomen.

"Dit verbetert onze concurrentiekracht niet. Dit is struisvogelpolitiek. Ik vraag me af of we niet beter af waren zonder akkoord".

Fedustria, toch een belangrijke stem in het werkgeversfront, was vragende partij voor een correctie op het indexmechanisme. Die komt er niet. "Dit was niet wat we hadden gevraagd. Dit verkleint de loonkloof niet en verbetert onze concurrentiekracht niet. Dit is geen crisisakkoord", aldus de topman van Fedustria, de sector die het meest is blootgesteld aan de globalisatie en waar het luidst de roep tot loonmatiging klonk.

Agoria Ook bij de technologiefederatie Agoria is er ontgoocheling over de indexeringshandicap met de buurlanden die blijft bestaan. Dat zegt CEO Paul Soete in een eerste reactie op het ontwerp van interprofessioneel akkoord.

Over het statuut arbeiders en bedienden is de reactie gemengd. Enerzijds vindt Soete het positief dat het probleem eindelijk wordt aangepakt, anderzijds is er schrik dat dit de bedrijven extra zal kosten.

De sector is zowel ontgoocheld over wat voor de lonen is afgesproken als over wat voor arbeiders en bedienden uit de bus is gekomen. "Dit verbetert onze concurrentiekracht niet. Dit is struisvogelpolitiek. Ik vraag me af of we niet beter af waren zonder akkoord". Fedustria, toch een belangrijke stem in het werkgeversfront, was vragende partij voor een correctie op het indexmechanisme. Die komt er niet. "Dit was niet wat we hadden gevraagd. Dit verkleint de loonkloof niet en verbetert onze concurrentiekracht niet. Dit is geen crisisakkoord", aldus de topman van Fedustria, de sector die het meest is blootgesteld aan de globalisatie en waar het luidst de roep tot loonmatiging klonk. Agoria Ook bij de technologiefederatie Agoria is er ontgoocheling over de indexeringshandicap met de buurlanden die blijft bestaan. Dat zegt CEO Paul Soete in een eerste reactie op het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Over het statuut arbeiders en bedienden is de reactie gemengd. Enerzijds vindt Soete het positief dat het probleem eindelijk wordt aangepakt, anderzijds is er schrik dat dit de bedrijven extra zal kosten.